انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران با تاکید بر بیانیه پیشین خود در خصوص آزادی جامعه شناسان ایرانی در بند و احقاق حقوق جامعه شناسان محروم از تدریس و تحصیل تاکید می کند که برخورد جزایی و مجرمانه با پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی و جامعه شناسی و بازداشت، تبعید و محرومیت آنان، نشانه عجز نظام مدیریت سیاسی کشور در پاسخگویی به مسائل اجتماعی گوناگونی است که در سایه سوء مدیریت و برخورد ایدئولوژیک با واقعیت های جان سخت اجتماعی است که در طول سه دهه اخیر بویژه سالهای گذشته تشدید یافته است.
نظام مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور بدون همراهی و همکاری پژوهشگران مسائل اجتماعی و فرهنگی درمسئله یابی، مسئله شناسی و چاره جویی آنها راه به جایی نبرده و زمینه تشدید و به بن بست کشاندن بحران های اجتماعی را بیش از پیش فراهم می کند. جامعه ایران در طی دهه های اخیر، روزبروز با انبوهی از جرایم، مصایب و مسائل اجتماعی از فقر و اعتیاد، روسپیگری و تجارت سکس، کار کودکان تا کودک آزاری، تضاد های قومیتی و جنسیتی، فساد اداری و مالی در سطوح مدیریتی تا بازار، ازدواج های اجباری کودکان تا طلاق و فقدان امنیت اجتماعی برای زنان ، تعداد زندانیان و زندانها و دهها مسئله دیگر روبروست که حجم انبوده این مسائل گویای ناتوانی نظام مدیرست سیاسی و اجتماعی کشور در بهره گیری از کارشناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی است. توسعه فراگیر و پایدار احتماعی و فرهنگی ایران بدون مشارکت دانش آموختگان، پژوهشگران و کارشناسان دلسوز و صاحب دانش کشور نامیسر بوده و بدون آزادی اندیشه، قلم، پژوهش و انتشار تحقیقات و یافته های آن این فرایند با بحران های جدی تری روبرو خواهد شد.
انجمن جامعه شناسان بدون مرز خواهان آزادی بی قید و شرط دکتر سعید مدنی و همچنین دیگر دانش آموختگان و پژوهشگران اجتماعی از جمله یاشار دارالشفایی، ضیا نبوی است که در زندان، محرومیت، تبعید و یا محدودیت بسر می برند و فهرست آنان در بیانیه پیش گفته قید شده است. هم اینک حکومت اسلامی ایران دارای بیشترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت در جهان بوده و به بزرگترین زندان برای دانشگاهیان و پژوهشگران مبدل شده است.
به تازگی محکومیت دکتر سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی که از دو سال پیش به اتهام انتشار چندین مقاله و کتاب در زمینه مسایل اجتماعی با هدف سیاه نمایی وضعیت کشور بازداشت و در زندان اوین محبوس است توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۶ سال زندان که چهار سال از آن در زندان بندرعباس باید سپری شود و همچنین۱۰ سال تبعید اجباری به این شهر تایید شده است. دکتر سعید مدنی مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل اجتماعی تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه اعتیاد، خشونت علیه کودکان و زنان، حقوق کودکان و مسایل اجتماعی منتشر کرده است.
انجمن جامعه شناسان ایران، شاخه ایران معتقد است اخراج اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاهها به دلایلی همچون انحراف اخلاقی که توسط رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی عنوان شده بود، بی اساس بوده و تلاش برای ایدئولوژیک کردن فضاهای علمی و پژوهشی بنام اسلامی سازی و تفکیک جنسیتی دانشگاهها بشدت محکوم و محتوم به شکست است.
انجمن جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران تمامی اهتمام خود را برای جلب حمایت سایر انجمن های جامعه شناسی و حقوق بشر از آزادی جامعه شناسان ایرانی و آزادی فضاهای پژوهشی و آموزشی علوم اجتماعی در ایران بکار خواهد برد و مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد نسبت به آزادی این پژوهشگران و رفع محرومیت و محدویت آنان اقدام عاجل نماید.

انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)