جدول سی و پنج ساله طلاق در ایران – رشد ده برابری طلاق نسبت به سال ۱۳۵۷ + نمودار

(منبع مرکز آمار ایران/ اداره ثبت احوال)

تعداد طلاق

سال

۱۵۲۵۳

۱۳۵۷

۲۱۱۷۰

۱۳۵۸

۲۳۹۸۷

۱۳۵۹

۲۴۴۲۳

۱۳۶۰

۳۱۲۲۱

۱۳۶۱

۳۵۸۶۷

۱۳۶۲

۳۵۱۷۸

۱۳۶۳

۳۸۹۸۳

۱۳۶۴

۳۵۲۱۱

۱۳۶۵

۳۳۴۳۳

۱۳۶۶

۳۳۱۱۴

۱۳۶۷

۳۳۹۴۳

۱۳۶۸

۳۷۸۲۷

۱۳۶۹

۳۹۳۳۶

۱۳۷۰

۳۳۹۸۳

۱۳۷۱

۲۹۳۱۲

۱۳۷۲

۳۲۷۰۶

۱۳۷۳

۳۴۷۳۸

۱۳۷۴

۳۷۸۱۷

۱۳۷۵

۴۱۸۱۶

۱۳۷۶

۴۲۳۹۱

۱۳۷۷

۵۱۰۴۴

۱۳۷۸

۵۳۷۹۷

۱۳۷۹

۶۰۵۵۹

۱۳۸۰

۶۷۲۵۶

۱۳۸۱

۷۲۳۵۹

۱۳۸۲

۷۳۸۸۲

۱۳۸۳

۸۴۲۴۱

۱۳۸۴

۹۴۰۳۹

۱۳۸۵

۹۹۸۵۲

۱۳۸۶

۱۱۰۵۱۰

۱۳۸۷

۱۲۵۷۴۷

۱۳۸۸

۱۳۷۲۰۰

۱۳۸۹

۱۴۲۸۴۱

۱۳۹۰

۱۵۱۷۶۳

۱۳۹۱

۱۰۸۲۴۹

تا پایان آذر ۱۳۹۲

talagh-57-92-

 در سال ۱۳۹۲  بر اساس آمار ثبت احوال:

عداد طلاق تا پایان آذر ماه ۱۳۹۲

۱۰۸۲۴۹

     طلاق در نقاط شهری

۱۰۰۵۸۶

     طلاق در نقاط روستایی

۷۶۶۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)