چند سال پیش(۷)،روز شمار اقتصاد بعد از انقلاب
روزنامه کیهان ۲۱ بهمن ۱۳۵۹:
از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی سیستم حکومتی ایران ودر نتیجه ساماندهی،وزارتخانه ها وموسسات و شرکت ها دگرگون شد و تمامی آن اسلامی و به خط اسلام هدایت شد.
نفت:
۲۹/۱/۱۳۵۸:قیمت نفت ایران ۲ دلار بیشتر از بهای بین المللی تعیین شد.
۲۷/۸/۱۳۵۸:قطع نفت ایران برای غرب فاجعه آمیزاست.
صنایع:
۲۲/۲/۱۳۵۸:از صنایعی که وابستگی زیادی به خارج دارند حمایت نمی شود.
کشاورزی:
۸/۱۰/۱۳۵۸:حمایت وسیع مردم از طرح تقسیم اراضی.
۹/۱۰/۱۳۵۸:فئودالان وسرمایه داران با همکاری برخی عناصر مذهبی زمینه شکست انقلاب را فراهم می کنند.
بازرگانی:
۸/۱۲/۱۳۵۷:وزیربازرگانی:وزارت بازرگانی حقوق مستضعفین را در نظر خواهد داشت.
۹/۱۰/۱۳۵۸:در صورت ادامه یافتن بازار سیاه و افزایش قیمت،دولت اتومبیل خارجی وارد می کند.
پتروشیمی:
۳/۸/۱۳۵۸:براساس یک تصمیم مهم دولت سهام خارجی صنایع پتروشیمی را می خرد.
۲۷/۳/۱۳۵۸:خارجی ها مایل نیستند به آسانی از پتروشیمی ایران دست یردارند.
بودجه:
۲۵/۱۱/۱۳۵۸:براساس بودجه سال آینده صرف هزینه های تجملی ممنوع شد.
۲۷/۴/۱۳۵۸:بودجه وزارت دفاع ملی ۵۰درصد کاهش یافت.
بانک ها:
۲۹/۱۱/۱۳۵۷:حساب ارتش،دربار وساواک در بانک ها مسدود شد.
۲۵/۱۱/۱۳۵۸:باچهاردرصدکارمزد،حذف بهره بانکی از امروز به مرحله اجرا در خواهدآمد.
۱/۹/۱۳۵۹:علیرضانوبری:امام فرمود برای سپرده گذاران بانک ها جایزه مانعی ندارد.
روزنامه کیهان ۲۱ بهمن ۱۳۵۹،سرویس اقتصادی:
با ملی کردن تجارت خارجی،در مقابل دشمن بسیج اقتصادی کرده ایم و با نایابی جنگیده ایم.
با ملی شدن تجارت خارجی ضربه مهلکی بر پیکر سرمایه داری تجاری وابسته وارد می شود.
ملی کردن تجارت خارجی مشکل گشای احتکار،گرانی و بیکاری .
روزنامه کیهان۲۱بهمن ۱۳۵۹:
ملی شدن بانک های کشور گامی در جهت منافع طبقه مستضعف.
روزنامه کیهان۲۱ بهمن ۱۳۵۹:
اسامی بانک های خصوصی:
۱-بانک اعتبارات ایران۲-بانک ایران و انگلیس۳-بانک ایران و خاورمیانه۴-بانک ایرانیان۵-بانک ایران وغرب۶-بانک بازرگانی ایران۷-بانک بین المللی ایران۸-بانک بین المللی ایران وژاپن۹-بانک پارس۱۰-بانک تجارت خارجی ایران۱۱-بانک تجارتی ایران و هند۱۲-بانک تهران۱۳-بانک شهریار۱۴-بانک صادرات ایران۱۵-بانک ایران و روسیه۱۶-بانک صتایع ایران۱۷-بانک عمران۱۸-بانک فرهنگیان ایران۱۹-بانک توسعه وسرمایه گذاری ایران۲-بانک داریوش۲۱-بانک کار.
روزنامه کیهان۲۱بهمن ۱۳۵۹:ریشه کردن ربا ازطریق قرض الحسنه
آیت الله اشراقی درباره حذف بهره بانکی گفت:
«باید دست از سفته بازی و چک بازی و نیز دنبال عدد و رقم برداریم.باید بجای آن بدنبال درک حقیقت و به سراغ فلسفه سازندگی بروند».
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۲۵بهمن۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)