aa
                                                                                                      همه‌ی چیزهای خوب, خودروُ  و  رایگان‌اند   
                                                                                                                                                                                                                                                                          پرسشی که کتاب «فراوانی در بسندگی است» در این وبلاگ در میان می‌گذارد، پرسشی عمومی، وجودی و هم‌زمان اقتصادی در باره‌ی همه‌ی زندگی است: چگونه کارکنیم، چگونه مصرف کنیم و در عین‌حال چگونه به رویاهایمان هر چه بیشتر نزدیک‌تر بمانیم؟ این کتاب نگاهی اساز دید اقتصاد سیاسی به تجربه‌ی زیستی‌ی هنری دیوید ثورو، سعدی‌‌ی آمریکا در طی دو سال زندگی‌ی مستقل در کنار آبگیری به‌نام والدن در میانه‌ی قرن نوزدهم است.
    مخاطب کتاب، همگان‌اند، بویژه جوانان. جوانانی که در آستانه‌ی انتخاب چگونه زیستن خود هستند. اما مسائلی که متن حاضر مطرح می کند، تنها به انتخاب شغل و زیست فردی محدود نمی‌شود، بلکه فرهنگ سرمایه‌داری و مصرف‌زدگی‌ای را نشانه می‌گیرد که همه‌ی زیست ساکنان کره زمین را تحت تاثیر قرار داده‌است، تاثیری که اگر هر چه زودتر چاره نشود، همگان، از انسان گرفته تا حیوان را به ورطه‌ی نابودی خواهد کشاند.
                                                                                                        BBB
                                                                                                            کلبه‌ی پرآوازه‌ی ثرو در کنار آبگیر “والدن”
    در کنار نقد این دو فرهنگ ِ پیوسته به‌هم، این کتاب به رشد انسان مستقل تفردیافته  و وجدان و اخلاق او نیز می‌پردازد. نویسنده‌ی کتاب، بیشتر امیدوار بوده که پرسش‌‌هایی در برابر خواننده بگذارد تا نقطه شروع بحث‌های بیشتری در مورد چگونه زیستن بشر بر روی این کره ی خاکی باشند. خواننده‌‌ی کتاب می‌تواند در حدّ وسع و موقعیت خود، پاسخ هایی به این پرسش ها بدهد و امکان حضور این گفتمان را در ذهن خود و اطرافیان خود فراهم سازد.
                                                                                                             FFF
                                                                                                                      هنری دیوید ثورو
    به هر رو، مباحث طرح شده در این متن، نه کهنگی می‌پذیرند و نه وابسته به جغرافیایی خاص هستند. همگانی‌اند و همه جایی و همه گاهی.
    امید که واکنش خوانندگان، به رواج این گفتمان در میان همگان منتهی شود.
از نظرات خوانندگان در مورد این کتاب و در همین وبلاگ استقبال می‌شود.
ای میل مترجم :keshanigh-at-gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)