همیشه این اتفاق‌هایی مانند آنچه در آتش سوزی خیابان جمهوری افتاد رخ‌ می‌دهد و چند روز سر و صدا ایجاد می‌کند و بعد همه چیز فراموش می‌شود. امیدواریم که وضعیت کارگاه‌ها اصلاح و کارگاههای زیر ۵ نفر نیز مشمول قانون بیمه شوند.

d97f511ae72e6e65eaaf95a25234936bاخیرا مامور شهرداری به دنبال کارگر دستفروشی در مترو کرده است تا اجناسش را از او بگیرد و او هم خودش را جلو مترو انداخته است. اگر کار برای همه وجود داشته مردم دست فروشی نمی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، “فاطمه رهبر”، نایب رئیس اتحادیه کارگران زن کشور و دبیر اتحادیه کارگران زن استان تهران در مراسم ترحیم دو کارگر زن کشته شده در آتش سوزی خیابان جمهوری گفت: متاسفم که این دو زن کارگر، در روز تولد پیغمبر، جان خود را از دست دادند. این دو مادر بودند و یکی از آنها نیز یک فرزند معلول و دیگری هم دو فرزند داشته است.

وی افزود:این حوادث همواره برای کارگران رخ می‌دهد. اخیرا مامور شهرداری به دنبال کارگر دستفروشی در مترو کرده است تا اجناسش را از او بگیرد و او هم خودش را جلو مترو انداخته است. تکلیف این کارگران با کیست؟ اگر کار برای همه وجود داشته مردم دست فروشی نمی کنند.

همیشه این اتفاق‌ها می افتد و چند روز سر وصدا ایجاد می کند و بعد همه چیز فراموش می شود. امیدواریم که وضعیت کارگاهها اصلاح و کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیز مشمول قانون بیمه شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)