سودجویی با قتل عام کارگران
« دو کارگر زن بر اثر آتش سوزی در یک کارگاه تولیدی کشته شدند» خبرگزاری ایلنا ۲۹/۱۰/۱۳۹۲
خبر کوتاه بود، اما عمق فاجعه بزرگ.دخترانی که از سر استیصال و برای تامین مخارج خانواده کارگری یشان در دخمه هایی بنام کارگاه به سر کار آمده بودند ،دیگر به خانه باز نخواهند گشت.
قتل عام کارگران به دلیل سود جویی کارفرمایان و عدم نظارت بازرسین وزارت کار و تامین اجتماعی به امری عادی بدل گشته است.در روز قبل از این حادثه ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ سه کار گر چاه کن در میدان آرژانتین تهران زیر آوار جانشان را از دست دادند. در روز ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ کارگری بر اثر سقوط از داربست در مشهد کشته شد. در روز ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ ،۵ تن از کارگران فنی سینما در پروژه سینمایی معراجی ها جان باختند.این تنها در کارگاههای کوچک نیست که فاجعه مرگ کارگران رُخ می دهد.در هفته گذشته در روز ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در متروی شهری اهواز کارگری بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار جان می بازد و در روز ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ در کارخانه پتروشیمی خرم آباد لرستان ۲ کارگر جوشکار در انفجار مخزن گازوییل کشته می شوند.اینها تنها بخشی کوچک از حوادث شغلی است که گزارش و رسانه ای می شود.متاسفانه در فاجعه کشته شدن ۲ کارگر زن خیاط ،آتش نشانی با به همراه نداشتن نردبان هایی به ارتفاع ساختمان دچار آتش شده و بدون تشک های بادی به محل حادثه اعزام می شوند،که همین موضوع باعث وحشت از سوختن و سقوط کارگران زن به خیابان برای نجات از آتش سوزی شده و در نهایت به مرگ این دو کارگر منجر می شود.نکته قابل تامل اینکه این حادثه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اتفاق افتاده است.
سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک ضمن تسلیت به خانواده های داغدار کارگران اعلام می دارد که با ارسال گزارشی به سازمان جهانی کار ILO در مورد کثرت حوادث شغلی در ایران و عدم توجه سازمان های ذیربط ایرانی در پیشگیری از این حوادث شکایتی را تقدیم این مرکز بین المللی خواهد کرد.
سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)