در حالی که توزیع شیر در مدارس از اذر ماه اغاز شده است .حرف و حدیث های بسیاری در مورد کیفیت نامطلوب ان بر سر زبان ها جاریست.
پروسه توزیع شیر در مدارس که از اهمیت بسزایی برخوردار است و هزینه میلیاردی دارد از اذر ماه سال جاری در دسترس دانش اموزان دوره ابتدایی و متوسطه و همچنین کارکنان اموزش و پرورش قرار میگیرد.داریوش احمدی ,دبیر کمیته ملی شیر وزارت اموزش و پرورش میگوید شیر مدارس تنها شیری است که سه بار از ان نمونه برداری میشود تا از کیفیت استاندارد ان اطمینان حاصل شود.وی در پاسخ به حرف و حدیث هایی که در مورد بی کیفیتی شیر مدارس زده میشود میگوید: “احتمال فساد شیر ممکن است در زمان انتقال از کارخانه یا در مدارس به دلیل قرار دادن شیر در کنار وسایل گرمایشی است و ارتباطی به کیفیت شیر ندارد.”
احمدی دبیر کمیته ملی شیر وزارت اموزش و پرورش در مورد مناطق محروم و صعب العبور مناطق گرمسیری میگوید روند کند توزیع شیر در این مناطق به خاطر گرمسیر بودن این مناطق است و باید شیر های استریل شده در بسته بندی های خاص تولید گردد که هزینه بیشتری در بر دارد ولی تاثیر نامطلوبی به کیفیت شیر ندارد.
در حالی که اخیرا ازمایش جدیدی روی شیر مدارس انجام نشده ,مجید حاجی فرجی رئیس انستیتو تغذیه میگوید شیر مدارس از کیفیت استاندارد برخوردار نیست. حالی که چند سال پیش به منظور غنی سازی شیر مدارس به کلسیم و ویتامین دی, ازمایشی روی شیرها انجام شد, وی کیفیت شیر مدارس را پایین دانست.
حال با استناد به امار و ارقام داده شده در مورد کیفیت شیر مدارس میتوان دانش اموزان و والدین را از نگرانی استفاده از شیر در مدارس کم کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)