روحانیعکسی از روحانی منتشر شده در حال بوسیدن دست مادرش. اگر هدف تکریم مادر، خواهر، زن، مرد یا أصلا انسان است یک راه دارید تامین حداقل معیشت، غذا، یک سقف بالای سر و دسترسی به درمان را به عنوان حق شهروندی به رسمیت بشناسید. با بوسیدن دست و پا و کله کاری از پیش نمی رود. عکسی منتشر شده از یک هنرمند قدیمی که به دلیل دیابت دو پایش را از دست داده بعد پرسیده اند که این حق یک هنرمند است که تأمین نباشد. من می گویم این حق انسان است که به دلیل فقر دسترسی به درمان نداشته باشد؟ حالا چه هنرمند چه بی هنر!
در شرایطی که بسیاری از شهروندان ایران در فقر به سر می برند و دولت خود را متعهد نمی بیند که در این زمینه اقدام کند ادعای تکریم مادر دروغی بیش نیست!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)