با سلام
با توجه به تکرار تاریخ و شرایط جنگی در عرصه اقتصادی و نظامی و تسلیمهای پی در پی و به تبع آن عقب نشینی در عرصه اجتماعی و فرهنگی در درون ایران اینطور به نظر میرسد که دوباره حکومت همان روشهای دهه ۶۰ و دوران پس از جنگ را که با سرگرم کردن مردم و قشر جوان با آزادیهای سطحی و بی پشتوانه بخواهد زمان بخردرا در پیش گرفته و چون افراد و صحنه همان است تکرار بازی به همان روش محتمل است ولی بعلت تغییر نسل ممکن است همان نتیجه حاصل نشود و این سوال است که چه راه حلی پیش روی مردم و چه راه حلی پیش روی حاکمان هست؟

جواب به این سوال وضعیت تک تک مردم ایران و دولتمردان را در چند سال آینده روشن میکند و اتخاذ موضع درست برای یک شهروند آگاه را ممکن و عملی می سازد که همان هنر زندگی در حرکت جامعه میباشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)