مرزبان از مرز جان گذشت

رضا مرزبان روزنامه نگار پیش کسوت، نویسنده و از یاران دیرین کانون نویسندگان ایران روز هفتم دی در پاریس دیده بر زندگی فرو بست. مرزبان متولد ۱٣۰۷ بود و بیش از سی سال از عمر خود را در مهاجرتی اجباری گذراند. با این حال هیچ گاه از کوشش در راه آزادی بیان دست بر نداشت. زندان و ممنوعیت قلم در رژیم سابق و تبعید شدن در حاکمیت کنونی تاوان همین کوشش بود. او سردبیر روزنامه ی “پیغام امروز” اولین روزنامه ی توقیف شده ی پس از انقلاب در سال ۱٣۵٨ و همچنین یکی از استادان روزنامه نگاری نو در ایران و از موسسان سندیکای روزنامه نگاران بود.
کانون نویسندگان ایران درگذشت رضا مرزبان را به خانواده ی او و به جامعه ی فرهنگی مستقل کشور تسلیت می گوید. چراغ یادش همواره روشن باد!

کانون نویسندگان ایران
۹/۱۰ /۱٣۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)