مهدی-موسوی-و-فاطمه-اختصاریاهالی شعر و ادب سوئد با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری فاطمه اختصاری و مهدی موسوی شدند.

در پی انتشار خبر ربایش دوشاعر جوان ایرانی از سوی نهاد های امنیتی درایران، برخی از چهره‌های مطرح ادبیات و شعر در کشور سوئد با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری این دو شاعر و ده‌ها روشنفکر دربند ایرانی شدند.
در این نامه به شرکت فاطمه ‌اختصاری در جشنواره‌ی بین المللی شعر گوتنبرگ اشاره و تلاش‌های ادبی و فرهنگی او مورد تقدیر قرار گرفته است.
همچنین در این بیانیه به شرایط بسیار دشوار حاکم بر اندیشه و ادبیات در ایران و به شکل مشخص بر فشارها و تهدیدات فاطمه اختصاری اشاره شده است.
این نامه که به امضا رییس انجمن قلم (پِن سوئد) و رئیس اتحادیه نویسندگان سوئد و شاعران و نویسندگان مختلف سوئدی و ایرانی قرار گرفته است، بر آزادی فوری این دو شاعر و دیگر روشنفکران دربند ایرانی پافشاری داشته و تاکید دارد افراد و نهاد های امضا کننده تمام تلاش خود را برای اطلاع رسانی از وضعیت همکاران خود و نیر جلب توجه و همکاری نهادهای بین المللی به کار خواهند گرفت.
در این نامه از دو هفته بازداشت غیر اصولی و شبه ربایش این دوشاعر، بی‌خبری مطلق از آنها که امکان هرگونه سوء استفاده‌ی بازداشت‌کنندگان را فراهم میکند، انتقاد شده به احتمال بسیار بالای شکنجه ی این افراد برای اعتراف گیری تلویزیونی اشاره شده است.
نامه ی نویسندگان، مترجمان و شعرای برگزارکننده ی جشنواری بین المللی شعر گوتنبرگ و سردبیران چند نشریه ی ادبی و فرهنگی سوئد به بدنامی و اشتهار زندان اوین به محل سرکوب و شکنجه و تجاوز اشاره کرده نگهداری غیر قانونی دو شاعر جوان در این مکان را به شدت محکوم کرده است.
علی رغم تعطیلات طولانی کریسمس و سال نوی میلادی این بیانیه در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی مختلف سوئدی زبان بازتاب داشته و مورد توجه قرار گرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)