چاره ما رنجبران وحدت و تشکیلات است.

در پی حرکت قهرما نانه کارگران ایران خودرو و هفت تپه، ما شاهرخ زمانی و خالد حردانی فردا در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ در حمایت از هم طبقه ای های خود اعتصاب غذا خواهیم کرد.
ما تک تک کارکران و زحمتکشان باید بدانیم و اگاه باشیم که تنها راه رهایی از بردگی، متحد شدن در تشکل های رزمنده و سیاسی خود می باشد.

زندان رجایی شهر کرج- ۲/۱۰/۹۲
شاهرخ زمانی و خالد حردانیخالد حردانی و شاهرخ زمانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)