مقاله ای از ایلیس هوگو[۱]

ترجمه:نیلوفر روشنی

در گذشت نلسون ماندلا موجب ابراز سیلی از خاطرات شخصی ادای احترام از طرف مردم از سر تا سر جهان شد.

در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ در مدرسه ابتدائی دالاس[۲] من مسحور و شیفته‌ی تصاویر تلویزیونی مسخره ای از حلبی آبادها در محوطه‌ی کالج آمریکا شدم. سوالاتی در مورد محرومیت کمپین آفریقا جنوبی مرا به سمتی که بازگشای دنیای جدیدی از عدالت اجتماعی و تغیرات الهام بخش سیاسی بود.

در سال ۲۰۰۳من در دوران WSSD[۳] از آفریقای جنوبی دیدن کردم و یک هفته ای را در کنار سازمان دهندگان محلی در شهرستان های نزدیک جونزبرگ [۴]مشغول  به کار و یاد گیری در مورد استراتژی که آنها برای رشد، زیر فشار رژیم آپارتایت به کار بردن بودم.

هرکجا رفتم متحیر شدم از اینکه چقدر زنان توانمند، رک و بی بودند، آنها غالبا سخنگو و یا پیشرو اجتماع خودشان بودند. کارامدگی یک زن توانمند و پیشرو بیشتر از آن مدیون قانون اساسی است که تا حد زیادی توسط ماندلا تدوین شده.

در لایحه‌ی جدید حقوقی نه تنها از نژاد پرستی قمیت به عنوانه عمل اصلی تاثیرگذار تبعیض‌ها نم برده شده بلکه جنس، جنسیت و پس از آن نابرابری و در نهایت مساله تولید مثل به آن اضافه شده. در صورتی معنای متن مذکور واضح نباشد در زیر لایحه‌ی حقوق به اختصار شرح داده خواهد شد.

هر شخص حق مسلم و تام برجسم و روان خود را دارد که شامل:

  1. حق تصمیم گیری درمورد مساله باروری،
  2. حق امنیت و کنترل بر بدن خود و
  3. قرار نگرفتن در معرض تجربه های   و پزشکی هماهنگی رضایت قبلی.

این شناخت رسمی برابری جنسیتی نیازمند پذیرش آزادی باروری است، سر آمد قانون بین‌المللی باقی ماند. این تعهد مهم چند ماه قبل از تصویب لایحه‌ی قانون اساسی شد. حق انتخاب در قانون پایان دادن به حاملگی جایگزین یکی محدودترین قوانین سقط جنین در جهان توسط یکی آزاد اندیشترین و شریف‌ترین انسان‌ها انجام شده به زنان آفریقا جنوبی خودموختاری کامل در مورد تصمیم به خاتمه دادن به دوران باروری سه ماه اول حاملگی می‌دهد، با همکاری اقتصادی در موارد لازم).سقط جنین در سه ماه دوم حاملگی با شرایط استثنأی قبل اجراست (

با این عمل رئیس جمهور نلسون ماندلا زندگی‌ها زن آفریقای جنوبی را تغییر داد.

در سنت یهودی ما همیشه و هر بر در عید فصیح)فسخ فصیح (میگویم اورنیلا [۵] یعنی می‌توانست کافی باشد. برای نلسون ماندلا هم می‌توانست کافی باشد، وقتی او زندگی خودش را در سال ۱۹۶۴ در راه مبارزه با نژاد پرستی گذشت. برای ماندلا می‌توانست کافی باشد وقتی با ۲۷سال سپری کردن عمرش در زندان الهام بخش ما شد.برای او می‌توانست کافی باشد وقتی مذاکرات موفقیت امیزش برای منع آپارتاید را با  رئیس جمهور وقت د کلرک را به انجام رساند [۶].

اما زمانی او به عنوان رئیس جمهور سیاه کشورش انتخاب شد به جای خفتن در شهرت و افتخار و به جای پرداختن به استراحت، شروع به دست و پنجه نرم کردن با موضوع سقط جنین کرد که موضوع بسیاربحث برانگیزی در آفریقای جنوبی نسبت به آمریکا درآن ایام بود. چرا او این کار را کرد؟

در ۲۰ آوریل ۱۹۶۴ درسخنرانی خود معروف به)سخنرانی محکمه (قبل از آنکه به حبس ابد محکوم شود یک راهنمائی ارائه کرد:من با آرمان یک جامعه آزاد و دمکراتیک که در آن تمام افراد با توازن و هماهنگی و فرصت‌های برابر در کنار هم زندگی زنده نگهداشته شده ام. این هدفی است که چشم انتظار به‌دست آوردن و زندگی در آن هستم. حتا اگر لازم باشد حاضرم جان خودرا برای این هدف فدا کنم.

پاسخ ساده است، او کارهای زیادی را برای انجام گذاشته بود. ماندلا همیشه طوری عمل می‌کرد که در معادلات سیاسی نمی‌گنجید بلکه مشخصا تمرکز اخلاقی. او می‌دانست که برابری و آزادی کامل زنان مبنی بر آن است که ما در همه‌ی موارد متعلق به زندگی مان خودمختار باشیم به خصوص در مورد سرنوشت باروری. تجربه نزدیک ماندلا با فقر و سرکوب به او نشان داد که آزادی در امر تولید مثل ذاتا به به امنیت اقتصادی گره خورده است. بنابرین برنده‌ی جایزه صلح نوبل که در سر تا سر جهان نماد برابری خواهی است، زمانی به عنوان رهبر افریقای جنوبی منتسب شد برابی زنان را به عنوان ابتدائی ترین عملکرد خود و عامل پیوند دهند به بنیان قانون اساسی.

اگرچه عده‌ی کثیری از امریکأیها سر ساختن از شکل اجتماعی „رو در برابر وید“[۷] ) قانونی شدن سقط جنین در دیوان عالی (محافظت و حمایت می‌کنند، اما بودجه اختصاص داده شده برای حمله به آزادی باروری مقدار زیادی از زمان و توجه در کشور مارا به خود معطوف می‌کند. از این رو برای من جالب بود دیدن تمام مطبوعاتی که درگذشت ماندلارا پوشش داده بودند، چقدر کم و ناچیز در مورد میراث پیش برد حق سقط جنین گفت بودند. در درجه‌ی اول در وبلاگ و مطبوعات مشخص زنان[۸] ذکر شده بود که البته مهم است ولی نیست. عمده‌ی شبکها ادای احترام کردند ولی مطبوعات مترقی اصلی خود را مناسب برای بین این مساله نیافتند. جای تعجب نیست که میراث او در دفاع از آزادی اولیه زنان توسط افرتیها در این کشور به هر صورتی هست از بین برود. با همان لحن همیشگی  گونشن آنها عقیده دارند؛ دست ماندلابه خون بچه هایی که به دنیا نیامدند آلوده است …. خیلی.)نوشته شده توسط وبلاگ نویس جیل ستانک[۹] روز شنبه (.

برای جنبش ضد سقط جنین مسیحی معنی نمی‌دهد که از ماندلا به عنوان نمونه ای که پس از رئیس جمهور شدنش چگونه از قدرتش استفاده کرد تقدیر کنند.)نوشته شده توسط پاول تونس[۱۰] ویراستار انتشارت جنبش ضد سقط جنین در کانادا (‚The Interm‘

تشکیلاتی به نام قانون حفظ زندگی[۱۱]‌ سوال را مطرح می‌کند: پس در مورد آپارتایت در رحم چه؟

زمانی به کمپین دفاع از از سقط جنین[۱۲]NARAL و آزادی انتخاب پیوستم اولین چیزی که متوجه آن شدم این بود که چطور افراد تندرو با لحن تهاجمی‌شان در پی هستند که روند درمانی سقط جنین پیشنهادی توسط رئیس جمهور را در معرض عموم ننگین جلوه دهند و اکثریتی را که درک می‌کنند حق باروری جزو حقوق حیاتی برای آزادی و اراده‌ی انسانی است و درواقع این امر از ما یک امریکائ می‌سازد را به سکوت دعوت کنند. لابی ضد سقط جنین با نفرت و وحشت زده ساختن مردم سعی باز داشتن آنها از این مساله دارد. در حمله به رهنمأیی های اخلاقی از دوست داشتنی‌ترین مبارزان آزادی در جهان یکبار دیگر این متعصبان بسیار فراتر رفتند. اما تهمت‌ها و افتراهاشان تنها دلیلی که ما باید در مورد سهم ماندلا در آزادی زنان صحبت کنیم. ما به این مقوله می‌پردازیم چون او پرداخت.

اگر ما بخواهیم تعهد نلسون ماندلا به جامعه را به تقدیر کنیم که“ درآن همه‌ی انسان‌ها در توازن وهماهنگی با فرصت‌های باربر در کنار هم زیست می‌کنند „تنها عدالت را به جا اورده ایم وقتی با صدای بلند تصدیق کنیم که در دیدگاه اویشان انسانی آزادی زنان در تصمیم گیری در مورد زمان باروریشان است و اینکه چه وقت می‌خواهند صاحب فرزند شوند.

احترام پس از احترام …. این مقاله قسمت حذف شده و پنهان تمام موفقیت‌ها و دست آوردهای زنان افریقای جنوبی را آشکار می‌کند.

من حاضر نیستم سر خم کنم و زبان خود را نگاه دارم، من ماندلارا با صدای بلند و با افتخار ستایش می‌کنم آنگاه که او قبول نکرد زنان را پشت سر خود جا بگذرد. و اگر تنها تعدادی از ما همین کار را انجام دهد شاید روزی به همین زودی تمام زنان بتوانند از احترام و آزادی که ماندلا برای آن جنگید تا به دست زنان آفریقای جنوبی بسپارد اطمینان حاصل کنند.[۱] Ilyse Hogue

[۲] Dallas

[۳] World Summit on Sustainable Development in 2002

[۴] Johnnesburg

[۵] Dayenu

[۶] Frederik Willem de Klerk

[۷] Roe v. Wade

[۸] Women defined

[۹] Jill Stanek

 

[۱۰] Paul Tuns

[۱۱] Keep life legal

[۱۲] NARAL Pro-choice: National Organization advocating for providing comprehensive information on Reproductive rights in the US Numerous Local affairs.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)