بهاییبعد از انقلاب اسلامی ، فشارهای دولتی و سیستماتیک بر بهاییان یزد و شهرهای اطراف آن به شدت افزایش یافت . قبرستان و اماکن دیگری که در تملک جامعه بهایی یزد بود به صورت گسترده ای مورد هجوم و تخریب قرار گرفت .
در سال ۱۳۵۹ ، هفت نفر از بهاییان یزد را به اتهام واهی جاسوسی و با استناد به اسناد جعلی دایره اسقفی اصفهان ، مبنی بر اینکه دولت آمریکا ۴ میلیون دلار برای بهاییان ایران ارسال کرده تا حکومت جمهوری اسلامی را ساقط کنند ، اعدام کردند . دو ماه بعد جعلی بودن این اسناد از طرف آیت الله قدوسی دادستان کل دادگاههای انقلاب کشور ، اعلام شد . جمهوری اسلامی هیچگاه مسببین این عمل را مورد پیگرد قرار نداده است.
اسامی این هفت نفر عبارتند از:

۱ – عزیز الله ذبیحیان.
۲ – فریدون فریدانی.
۳ – نورالله اخترخاوری.
۴ – عبدالوّهاب کاظمی.
۵ – جلال مستقیم مروستی.
۶ – محمود حسن زاده.
۷ – علی مطّهری.
در سال ۱۳۶۳ شمسی مجدداً دو نفر از بهاییان یزد به حکم دادگاه انقلاب در یزد اعدام شدند:
۸ – روح الله حصوری.
۹ – روح الله بهرامشاهی.
و نیز ذبیح الله محرمی دراواسط دهه ۸۰ به نحو مرموزی در زندان شهربانی یزد به قتل رسیدند.

بعد از اعدامهای سال ۱۳۵۹ ، موج مصادره اموال بهاییان یزد آغاز شد . متجاوزین به اموال ، به استناد حکم آیت الله محمد صدوقی ، امام جمعه وقت یزد و عضو مجلس خبرگان ، در مورد مصادره اموال اعدام شدگان بهایی ، نه تنها اموال این هفت نفر را مصادره نمودند بلکه این حکم را تعمیم داده و به مصادره اموال سایر بهاییان یزد نیزمبادرت ورزیدند . در بعضی موارد علاوه بر افراد زنده ، بهاییانی که سالها از فوتشان گذشته بود را به صورت تصنعی به دادگاه احضار کرده و به جرم فراری بودن ، حکم به مصادره اموالشان میدادند و دراکثر موارد علاوه بر مصادره اموال شخص محکوم ( اعم از زنده یا مرده ) ، به مصادره اموال همسر و فرزندان آن شخص نیز میپرداختند .
در زمستان سال ۱۳۶۲ رادیو یزد اطلاعیه به این مضمون پخش کرد که طی آن باید تمامی اموال منقول وغیر منقول بهاییان یزد توقیف میشد و همگی ممنوع المعامله میشدند . بر اساس این اطلاعیه اموال بیش از ۵۰۰۰ بهایی یزدی اعم از مقیم یا غیر مقیم در یزد ، زنده یا متوفی ، توقیف و در آستانهء مصادره شدن قرار گرفت . تا پایان سال ۱۳۶۳ بیش از ۹۰ % اموال بهاییان یزد اعم از منازل مسکونی ، مغازه ها، املاک زراعی ، زمین های شهری و زمینهای خارج از شهر، وجوه بانکی ، ماشین های سواری ، اسباب اثاثیه منزل و محل کار، مصادره شد . برخی از مقامات قضایی شهر یزد ، در سود حاصل از فروش این اموال سهم داشتند و مقادیرزیادی از این اموال توسط دست نشاندگان آنان مانند آقای محمد جواد کشمیری (نماینده تام الاختیار آقایان محمّد صدوقی امام جمعه یزد و آفای موسوی دادستان دادگاه انقلاب یزد و ناصری حاکم شرع ) فروخته شد .
لازم به ذکر است که در حکم آیت الله صدوقی بعضی از اموال بهاییان شامل مستثنیات حکم میشد و از شمول مصادره خارج میگشت ولی این قسمت از حکم هیچگاه اجرا نشد .
به طور مثال : در سال ۱۳۷۱ آقای مختاری حاکم شرع و آقای فلاح دادستان دادگاه انقلاب اسلامی یزد هردو به ” کمیته مجتمع اقتصادی امام ” که مسئول مصادره اموال بهاییان است دستور دادند که منزل مسکونی خانم روح انگیز خوشبختیان را تحت عنوال مستثنیات حکم به ایشان بازپس دهند ولی کمیته مجتمع اقتصادی این دستور را اجرا نکرد با وجود آنکه آقای مختاری سهل انگاری کمیته مزبور را صریحا ً تمرد از دستور دادستانی قلمداد کرد ولی تا کنون نیز این حکم اجرا نشده است .
یا برای مثال در مورد مصادره هایی که مراحل قانونی آن هیچگاه طی نشد میتوان به مورد زیر اشاره کرد :
در ۱۷ فروردین ۱۳۸۵ دادگاه ، یکی از بهاییان یزد به نام آقای سید محمد دهقان را احضارمیکنند و بعد از نیامدن ایشان به دادگاه ، به جرم فراری بودن اموال ایشان را مصادره میکنند در صورتی که ایشان هفت ماه قبل از این احضاریه ، فوت کرده بودند .
از ابتدای انقلاب تا کنون در شهر یزد بیش از ۳۰۰ نفر بهایی به زندان افتاده اند. نزدیک به ۸۰ % منازل مسکونی یک یا چند بار مورد تفتیش قرار گرفته است . این تفتیش ها هنوز نیز ادامه دارد لازم به ذکراست که مامورین در هنگام بازرسی منازل ، تمام کتب دینی و غیر دینی ، موبایل ، رسیور ماهواره ، کامپیوتر، عکس و سی دی را با خود میبرند .
در سالهای اخیر علاوه بر بهاییان شهر یزد ، مامورین وزارت اطلاعات تعدادی از بهاییان شهرهای اصفهان ،اراک ، نجف آباد ، ویلاشهر و کرمان را _ بعد از تفتیش و بازرسی منازلشان _ بازداشت کرده وبه شهر یزد فرستادند در حال حاضر این بهاییان با وثیقه های ملکی سنگین موقتا ً از زندان آزاد و منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر هستند.

قبرستان بهاییان یزد
در ادبیات بهاییان ایران به گورستان اجساد، گلستان جاوید گفته میشود . در سالهای نخستین انقلاب ، گلستان جاوید بهاییان یزد بارها مورد هجوم و تخریب قرار گرفت . از اول انقلاب تا کنون ۳ گلستان جاوید مورد تخریب و تجاوز قرار گرفته و زمینهای دو گلستان مصادره شده حتی یکی از آنها که به دستور مستقیم آیت الله صدوقی در اختیار جامعه بهاییان یزد قرار گرفته بود نیز مصادره و تخریب شد . بعد از آن با کوششهای فراوان بهاییان یزد و با موافقت دفتر امام جمعه یزد – آیت الله خاتمی – زمین گلستان جاوید فعلی برای دفن متوفیان ، در اختیار بهاییان این شهر قرار گرفت . تا کنون حدود ۲۰۰ نفر متوفی در این گورستان دفن شده اند . متاسفانه در سالهای اخیراین گلستان جاوید نیز مورد تعرض و تخریب قرارگرفته است.
از اردیبهشت ماه سال گذشته شهرداری یزد زیر نظر اداره اطلاعات و استانداری و به کمک سایر ادارات مربوطه به بهانه مالکیت دانشگاه آزاد شروع به خاکریزی در اطراف گلستان جاوید کنونی کردند. لازم به ذکر است که این دانشگاه سالها بعد از تاسیس گلستان جاوید شروع به فعالیت کرده است و نمیتواند ادعای مالکیتی بر روی زمین گلستان داشته باشد . این اقدامات همچنان ادامه داشت تا آنکه اطراف گلستان را دیوار خاکی ۳ متری کشیدند سپس همه راه های منتهی به گلستان جاوید را مسدود کردند تا کسی نتواند با ماشین وارد آن بشود. تا به حال به دفعات محلی را که برای شستن اجساد استفاده میشد را تخریب نموده اند ، چندین مرتبه درختان آن را قطع کرده اند دو بار نیز تمامی قبور را تخریب نمودند .
در سال ۱۳۹۱ از طرف مسئولین امور، به بهاییان یزد دستور داده شد که از این پس حق دفن کردن اجساد در گلستان فعلی را ندارند ، بهاییان یزد برای پیگیری دفن متوفیان خود در این گلستان بارها به مراجع زیادی از جمله سازمان زمین شهری ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، دانشگاه آزاد و استانداری یزد مراجعه نمودند ولی هیچ اقدامی موثر واقع نشد در این میان آقای شمیم اتحادی یکی از جوانان بهایی یزد که بیش از دیگران پیگیر مسائل مربوط به گلستان بود چندین مرتبه مورد تهدید قرارگرفت و سرانجام در اسفند ۱۳۹۱ بازداشت شد و به ۷ سال ونیم حبس تعزیری ، ۴ میلیون جریمه نقدی و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شد ایشان از زمان بازداشت تا کنون در زندان به سر میبرند. بنا به قانون ، بازداشت شدگان میتوانند به قید وثیقه موقتا آزاد باشند و منتظر رای دادگاه تجدید نظربمانند ولی با وجود پیگیری بستگان ایشان ، این دادگاه از پذیرفتن وثیقه و آزاد نمودن ایشان سر باز زد در نتیجه آقای اتحادی در زندان منتظر حکم دادگاه تجدید نظر خود میباشند . لازم به ذکر است که پدر ایشان از بیماری سرطان رنج میبرند و مادرایشان خانم اعظم مطهری نیز به ۲ سال حبس محکوم شده اند و در حال حاضر منتظر حکم دادگاه تجدید نظر میباشند . پدر خانم مطهری ( علی مطهری ) جزو بهاییانی بوده اند که در سال ۱۳۵۹ اعدام شدند .
به صورت فهرست وار ، مشکلات بهاییان یزد در بعد از انقلاب اسلامی عبارتند از :
۱- اخراج صدها خانواده بهایی از یزد و شهرهای تابعه یزد و مصادرهء کل مایملک آنها
۲- دستگیری و زندانی کردن بیش از ۳۰۰ نفر
۳- تخریب اماکن بهایی اعم از قبرستانها ، عبادتگاه ها ، منازل ، باغات میوه و….
۴- اخراج ، تهدید و آزار و اذیت بیش از ۱۵۰ دانش آموز بهایی که از سال ۱۳۶۰ شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد ، متاسفانه در سالهای اخیر تهدید دانش آموزان بهایی شدت یافته است
۵- اخراج ده ها دانشجویی بهایی یزدی از دانشگاه های کل کشور
۶- اخراج کارمندان بهایی از خدمات دولتی وقطع پرداخت هرگونه مزایای کاری
۷- نبش ده ها قبر در قبرستانهای بهایی
۸- ارسال شب نامه های تحدید آمیز به بهاییان و انتشار اعلامیه های توهین آمیز و تحریک آمیز بر علیه بهاییان یزد در سطح شهر
۹- آتش زدن بعضی از منازل مسکونی ، مغازه ها و محلهای نگهداری دام و طیور در شهرهای مجاور یزد (با در نظر گرفتن اینکه دام و طیور داخل این محلها بودند )
۱۰- پخش برنامه های توهین آمیز و نشر اکاذیب در نشریات محلی و صدا و سیمای استان یزد بر علیه بهاییان
۱۱- تفتیش گستردهء منازل بهاییان از اول انقلاب تا کنون
۱۲- فشارهای مستمر به بهاییان برای ترک عقیده
۱۳- شکنجه زندانیان بهایی در دهه شصت
۱۴- تشکیل کنفرانسهایی برعلیه دیانت بهایی در مدارس ، دانشگاه ها و استانداری یزد و اجازه نداشتی بهاییان برای جوابگویی در مقابل ایراد اتهامات
۱۵- تکرار اتهامات واهی قتل ( در جریان واقعه کوره پز خانه و ابرقو در قبل از انقلاب ) و استناد به آنها به عنوان مدرک جرم در دادگاه هایی که بعد از انقلاب تشکیل میشد . لازم به ذکر است که جامعه بهایی در دادگاه هایی با حضور ده ها روحانی در قبل از انقلاب ، از هر دو اتهام مبری شده بود .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)