Zayasaikhan Sambuu معروف به Zaya در شهر کوچک گابی، در جنوب غرب مغولستان به دنیا آمده است. سال های نوجوانی او که همزمان با ده هشتاد میلادی بود به او این فرصت را داد که از سرکوب‌ و سانسورهای عمیق کمونیستی رها شود و رو به هنر اصیل نیاکان خود بیاورد.

zoya

زویا، تا حد زیادی توسط بزرگان اطرافش که استعداد اورا پی برده بودند، تشویق می‌شد که تصویرگر چهره‌های بودایی خدایان مردم خود باشد، چیزی که در دوران اوج کمونیسم ممنوع بود. زویا که تحت تاثیر بودیسم قرار داشت، در سن ۱۵ سالگی تصمیم گرفت که یک راهب باشد. اما بعد از دو سال متوجه شد که از طریق هنر نقاشی می تواند برداشت و احساسات خودرا بهتر بیان کند.

zoya2

در تارنمای هنری او می توانید بانمونه بیشتر کارهایش آشنا شوید: www.artzaya.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)