کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا – یادش بخیر اون وقتا، قصد دارد سبک زندگی‌های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه کند.

تفاوت قدیم با حالا

 

 

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا – یادش بخیر اون وقتا

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا – یادش بخیر اون وقتا

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا – یادش بخیر اون وقتا

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا - یادش بخیر اون وقتا

کاریکاتور تفاوت قدیم با حالا – یادش بخیر اون وقتا

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)