پوراندخت (پوری) سلطانی و مرتضی کیوان در ۲۷ خرداد ۳۳ ازدواج کردند.
۲ شهریور هر دو دستگیر شدند.
۲۷ مهر ۳۳ مرتضی کیوان اعدام گشت.
زندگی مشترک پوری و مرتضی فقط ۶۹ روز بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)