گفتگو با مهرداد درویش‌پور درباره پیامد های قدرت گرفتن طالبان در افغانستان 

بشنوید:

 

لایو اینستاگرام

سه‌شنبه ۱۴ سپتامبر ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به وقت اروپا

 عروج طالبان از منظر جنسیت و قدرت

در اتاق اینستاگرام گروه چپ زنان 

https://www.instagram.com/zannan_chap

سخنران : مهرداد درویش‌پور

زمان : ساعت ۱۸:۳۰ بوقت اروپای مرکزی ساعت ۹:۳۰ به وقت غرب امریکا

 ، ۱۲:۳۰ ظهر به وقت شرق آمریکا و ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران

موضوع : عروج طالبان از منظر جنسیت و قدرت

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)