بالاخره پس از گذشت ٣۴ سال از “توهین بزرگ” خمینی به مردم ایران، معنی و مفهوم وعدۀ او به مردم ایران در بهشت زهرا (“شما را به مقام انسانیت می رسانیم”) در ۴٨ ساعت اخیر روشن شد. مفهوم آن وعده، نابودی کامل فرهنگ و ادب ایران و ایرانی بود. معنی آن جایگزینی اشعار نغز رومی، حافظ، و سعدی با زبان لات و “چاله میدانی” و سرا پا فحش و نا سزا ی یک گروه بیمار روانی بود که در آن انواع توهین ها نثار بزرگترین فوتبالیست معاصر جهان (لیونل مسى) میشود ویکی از محبوبترین هنرپیشگان و مدل های کشور برزیل را تهدید به تجاوز جنسی می کند.

بله،حکومتی که ٣۴ سال جواب هر گونه اعتراضی را با خشونت و اعدام داده است، زبان و فرهنگ خشونت را در جامعه نهادینه کرده است. بقول مهرداد درویش پور “از صحنه های زقت بار سادو مازوخیستی عاشورا گرفته تا شرکت “پر شور” مردم در مراسم اعدام های خیابانی که با تخمه شکستن و همراه کردن بچه ها به تماشای اعدام های خیابانی” است” تا “تجاوزها و آزارهای دسته جمعی نسبت به زنان و قتل های خیابانی شهروندان علیه یکدیگر که با خونسردی عابران تماشا گر و بی اعتنایی اشان همراه است.” باید به آقای خمینی و وارثان حکومتش تبریک گفت چرا که آنچه را که حمله مغول و اعراب از انجام آن عاجز بود ه است، آرام آرام در ایران سعدی و حافظ و فردوسی به آن جامه حقیقت می پوشاند. بله رویای آقای خمینی به وقوع پیوست. ولی باید گفت که ما “انسان و انسانیت” وعده ای ایشان را نمی خواهیم. آقای خمینی، شما ایرانی را به جایی رسانده اید که دوباره می خواهد “مولانا وار” فریاد بزند: از دیو و دد ملولم و “انسانم” آرزوست.” ولی نه انسان شما و “جمهوری” اسلامی تان را. بلکه انسان “مولانا” را.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)