گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی

ازجنبش او جنبش این پرده نبینی؟
(مولانا)

سجده گاه من دیوانه جهانی دگر ست

که از او در نظرم نقش و نشانی دگرست

هر نفس از لب ِ نوشش هوسی می آید

چو زدل تا برِ دل راه ِ نهانی دگرست

نتوان رفت نهانی که ز غارتگر ِ عشق

پاسبانی دگر و تیر و کمانی دگر ست

مگر آن عاشق ِ صادق که ز غیرت بر ِ او

جان به کف، قطرۀ  اشکش به بیانی دگرست

خون خورد؛ دیده ببارد؛ لب خندان آرد

بر در افتاده که وصلش به زمانی دگرست

شنود : “قبله مگردان، که سر آید هجران

هر زمان پرتو معشوق ز جانی دگرست

در کش آن جام و بنه لب به لب ِ رسوایی

بوسۀ من قَدَر است و ز دهانی دگرست *

تپش ونالۀ دل؛ آه ِ سحر؛ سوز ِ فراق

زمن است و به تو زیبد که زبانی دگرست

بینش از دید نتاند نظر ِ این لمعان

خامکاری**  ست که بر در، نگرانی دگرست  

 

 محمد بینش ( م ــ زیبا روز)

 تابستان ۹۰

 

زیر نویس

 

* قدَر، به ظهور رسیدنِ خواست ازلی در زمانی مشخص

 

**خامکار، تازه کار و بی تجربه

@didarmasnavi

ادبیات عرفانی

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)