به یاد همه آن روزهایی که از پشت میله ها، دست در دست هم  بر سر ارتجاع و استبداد فریاد کشیدیم

****
بار دگر شانزدهم آذر
آمد و سر به سر
در قلوبِ مردم شعله افکند
جنبش دانشجويي ِ ايران
به خون شهيدان
در رهِ خلقمان
خورده سوگند
که تا آخرين نفس
آخرين نفس
کوشيم و بشکنيم
ديوارِ اين قفس در رهِ آزاديِ ايران (۲)
شريعتِ رضوي،قندچی، بزرگ نيا
بزرگ نیا، قندچی، رضوی
در دل ارتجاع
در ره توده ها پا نهادند
به خون خود این قهرمانان
بر ما دانشجویان در نبردمان
ره گشادند
همه محکم و استوار
یکدل و یکرنگ
جان به کف بگذاریم
چون سه تن شهیدان
در رهِ آزاديِ ایران….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)