به یاد همه آن روزهایی که از پشت میله ها، دست در دست هم  بر سر ارتجاع و استبداد فریاد کشیدیم

****
بار دگر شانزدهم آذر
آمد و سر به سر
در قلوبِ مردم شعله افکند
جنبش دانشجویی ِ ایران
به خون شهیدان
در رهِ خلقمان
خورده سوگند
که تا آخرین نفس
آخرین نفس
کوشیم و بشکنیم
دیوارِ این قفس در رهِ آزادیِ ایران (۲)
شریعتِ رضوی،قندچی، بزرگ نیا
بزرگ نیا، قندچی، رضوی
در دل ارتجاع
در ره توده ها پا نهادند
به خون خود این قهرمانان
بر ما دانشجویان در نبردمان
ره گشادند
همه محکم و استوار
یکدل و یکرنگ
جان به کف بگذاریم
چون سه تن شهیدان
در رهِ آزادیِ ایران….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)