انار خنده رو

بوی بهار می دهد
خاطره ی خجسته ات.
عطر ِ انار می دهد
موی به پُشت، بسته ات.

در همه جای جانِ ما
شعله به شعله ، گشته ای !
واژه ی شادمانه را
بر دل ما نوشته ای!

شب ، که ترا صدا زند
خنده به روی ما زند.

مستِ مَی ِ تو می شود
گلشن ِ نو شکفته ام.

گوش، به حرف من بده !
هوش، به حرف من بده !

جُز تو ! انار خنده رو !
شعر ِ تری نگفته ام.

                سلام ای غزل !

پس ، تو بوده ای که نیمه ،شب
آب را به خانه ی انار ، برده ای !

پس ، تو بوده ای که سیب را
از طنین ِ یک ترانه ، سرخ کرده ای !

مهربان ترین کلام ! ای غزل !
با توام ! سلام ! ای غزل !

reza.maghsadi1@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)