پادکست بارو که توسط موسسه‌ی کنشگران داوطلب تولید می‌شود در شماره‌ی نهم خود به موضوع خشونت سایبری علیه زنان پرداخته و در همین راستا با مریم بهرمن و جادی میرمیرانی مصاحبه کرده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)