کانون نویسندگان ایران، به مناسبت ۱۳ آذرماه که  روز “مبارزه با سانسور” نامیده شده، بیانیه‌ای منتشر کرده است.

در بخشی از این بیانیه که در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده آمده: “ در یک سال گذشته، نویسندگان و هنرمندان بسیاری در مخالفت با سانسور سخن گفتند یا نوشتند و میزان اعتراض و انتقاد به سانسور به مراتب بیش-تر از سال های گذشته بود. اثرات آن را می توان در واکنش-های متولیان دولت جدید مشاهده کرد. وزیر ارشاد در شروع کار خود به صف منتقدان سانسور پیوست و با این کار نشان داد که ادامه ی سانسور به شکل موجود برای حاکمیت بسیار سخت شده است. گرچه به زودی معلوم شد که ژست انتقادی ایشان نمایشی بیش نیست، با این حال با برخاستن صدای انتقاد از تریبون دولتی آواهای در گلو مانده ی بیشتری در جامعه طنین انداز شد.”

کانون نویسندگان ایران، در بخش پایانی بیانیه خود خواهان تداوم مبارزه با سانسور در کشور شده است آورده‌ که: “با آن که اعتراض‌ها و انتقادها توانسته است، جلوی پیشروی بیشتر سانسور دولتی را بگیرد و شکل‌گیری این اعتراض‌ها خود دست آوردی است، اما هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آثار نویسندگان و هنرمندان و صداهای دیگر سانسور می‌شود.”

کانون نویسندگان ایران، سیزدهم آذرماه را به پاسداشت یاد دو عضو قربانی که در آذر سال ۱۳۷۷ کشته شدند، “روز مبارزه با سانسور” نامیده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)