آیا انقلاب بهمن ۵۷ یک ضرورت و به یک معنا اجتناب‌ناپذیر بود یا چنانکه طرفداران پادشاهی ادعا می‌کنند یک توطئه و محصول خیانت و بی‌درایتی نسلی بود که به آن‌ها نسل پنجاه و هفتی نام نهاده‌اند؟ هیچ جامعه‌شناسی در هیج کجای تاریخ نگفته که انقلاب یک امر ارادی‌ست. انقلاب انباشت مطالباتی تحقق نیافته است که به شکل انفجاری بروز می‌کند. تلویزیون برابری در مجموعه‌ای از گفت‌وگوها در این راستا در پنج بخش مسأله انقلاب به عنوان یک ضرورت را در دیالوگی که بین حسن حسام، شاعر، نویسنده و کنشگر سیاسی و آرش کمانگر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شکل گرفته به بحث گذاشته است.  

بخش اول: چرا انقلاب شد؟

 

بخش دوم: دلایل هژمونی خمینی

 

بخش سوم: آن انقلاب، ارتجاعی بود یا مردمی؟

 

بخش چهارم: وضعیت انقلاب در فردای پیروزی قیام

 

بخش پنجم: درس‌های انقلاب بهمن، پشتوانه انقلاب پیش رو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)