گرمابه های قدیمی، سنتی جامانده از روزگاران دور هستند که هنوز کم و بیش در شهر یا روستا دیده می شوند.

استان وایر، ترمه ایرانی- گزارش تصویری زیر، مجموعه عکس های «حامد حق دوست»، عکاس خبرگزاری فارس از یک حمام سنتی در تبریز است که سایت محلی خلیج فارس آن را منتشر کرده است. حمام های سنتی جا مانده از روزگاران دور، اگر چه دیگر آن ازدحام پیشین را ندارند و اندک اندک از گذرها و محله‌های شهرها و حتی روستاها محو می‌شوند اما هنوز برخی از آن ها با تعصب مالکان خود، با چنگ و دندان سرپا نگه داشته شده و مشتریان ویژه خود را دارند. بخش زیادی از مشتریان آن‌ها کارگران موقت شاغل در شهرهای مختلف هستند و گاه افرادی که به یاد ایام خوش گذشته، تن را به دلاک های حمام‌های سنتی می‌دهند؛ هم‌آنانی که با قیمتی اندک، چنان حرفه‌ای مشت ‌و مالت می‌دهند و آلودگی را از تن و روانت کیسه می‌کشند که با نفس و روحی تازه و سبک‌بال به زندگی برمی‌گردی. حمام رفتن در روزگاری نه چندان دور با آداب و رسوم و خرده فرهنگ‌های خاص خود، بخشی از برنامه هفتگی بیش‌تر خانوارهای ایرانی بود و البته محلی برای انتخاب عروس خانم‌ها در حمام زنان و مکانی برای معاشرت در حمام مردان.

عکس ها را ببینید

در همین زمینه:

آداب و سنن حمام‏های سنتی ایران

معماری گرمابه های سنتی بر اساس اصول طبی و سلامتی انسان بنا شده اند

گرمابه‌ها و گلستان‌ها، نگاهی به ۱۰ حمام تاریخی ایران

گرمابه های عمومی و سنتی تهران در قاب تصویر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)