ریچارد رنالدی عکاس امریکایی، از غریبه هایی در سطح شهر نیویورک خواست بدون اینکه همدیگر را بشناسند. برای چند لحظه جلوی دوربین تظاهر به آشنایی کنند. عکس ها نشان از آشنایی درونی انسان ها با یکدیگر دارند.

 ریچارد رنالدی(Richard Renaldi) عکّاس آمریکائی، در پروژه‌ای از بعضی‌ از اهالی نیویورک خواست که بدون این که همدیگر را بشناسند برای چند لحظه جلوی دوربین تظاهر به آشنایی با یکدیگر بکنند، انگار که دوست یا فامیل هستند. این چند ثانیه تظاهر به آشنائی تصاویری خلق کرده اند که به واقعیتی فراسوی عکس‌ها اشاره می‌کنند، این که مردم بسیار به هم نزدیک تر از آن هستند که خود میخواهند بپذیرند.

عکس ها را ببینید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)