پاریس، ۳۰ آبان ۱۳۹۲ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۳)، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیروز قطعنامه ای را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند که در آن نگرانی عمیق خود را از نقض «مداوم و مکرر» حقوق بشر، به ویژه تعداد هراس برانگیز اعدام ها اعلام کرد. دولت های عضو سازمان ملل از دولت ایران خواستند از جمله به اعدام کودکان پایان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعیض علیه زنان و نقض حقوق بشر آنها خاتمه و همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد.

این قطعنامه در پی بروز نشانه های ظاهری تغییر از دولت ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ و شروع به کار دولت در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تصویب شده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آنجامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر بر این باور هستند که تغییر دولت تاکنون هیچ اثری بر وضعیت حقوق بشر نداشته است.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «ژست های منفردِ “حسن نیت” از جمله آزادی خانم نسرین ستوده در شهریور ماه، تاثیر کّلی بر تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر و حبس مداوم دیگر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران یا فعالان سندیکایی ندارد.»

شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر، افزود: «وعده های بهبود شرایط حقوق بشر در عمل به بهبود وضعیت حقوق بشر نمی انجامد. افزایش تعداد اعدام ها یکی از بدترین نمونه های نقض مداوم حقوق بشر به دست رژیم ایران است.»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به ویژه از این واقعیت استقبال می کنند که این قطعنامه بسیاری از ملاحظه ها و پیشنهادهایی را که سازمان های ما در اوایل ماه اکتبر با اعضای سازمان ملل در میانگذاشتند در برگرفته است. در این پیشنهادها، ما نقض فاحش و ادامه دار حقوق بشر در ایران را مطرح کردیم.

احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده است که دولتمردان ایران در ظرف ۱۸ ماه از ژانویه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰) تا ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد ۱۳۹۲) ۷۲۴ نفر و ده ها نفر را نیز پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ اعدام کرده اند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)