عاشوراى ٨٨  برای مردم ظلم ستیز نماد دفاع مشروع یک جامعه از موجودیت اش است؛ دفاع از کرامت انسان، ارزش هاى اخلاقى و “نه” به خفقان و دروغ و سرکوب، همانگونه که عاشوراییان سال ۶۱هجرى جان خویش را فداى دفاع از ارزش هاى فراموش شده رسولى کردند که تنها نیم قرن پیش براى اتمام و نشر مکارم اخلاق در جامعه اى فرو رفته در جهل و فساد قیام کرد.

عاشورا که شد خیلى از معادلات و توهمات سرکوبگران غلط از آب درآمد، از خاکستر سرکوب هاى هشت ماهه، “مردم” در خیابان خروشید؛ هر شهروندى که به خفقان و استیلاى استبداد نه مى گفت به میدان آمد.

 ”همنوا با مردم”

“آروین صداقت کیش” پژوهشگر، نویسنده و منتقد برجسته موسیقى کشور فعال فرهنگى – هنرى است که تجربه خفقان فرهنگى و سرکوب کم سابقه جامعه مدنى بین سالهاى ٨۴تا٨٨ او را بر آن داشت تا میل به تغییر را در جریان انتخابات ریاست جمهورى ٨٨ پى گیرى کرده و آنگاه که اراده ملت انکار شد با صداى اعتراض آزادگان همنوایى کند. و چگونه مى توان پذیرفت گوشى که نواها  را موشکافى مى کند و در ترازوى نقد مى سنجد آواى رساى حق طلبى را بشنود و با آن همنوا نشود.

 ”روایت بازداشت؛ متهمى که خودش را انکار نکرد”

ششم دى خیلى ها که به خیابان آمدند باور داشتند حرمت عاشورا در حکومتى که مدعى پاسدارى از میراث خون عاشورائیان است دستکم در ظاهر اندکى رعایت  خواهد شد اما چه بسیار از این خیل که با پاى خود آمدند اما رفتنشان از آن مهلکه توام با اسارت بود. آروین صداقت کیش ساعاتى پس از ظهر عاشورا در  چهارراه ولیعصر تهران درحالى که خیابان خلوت شده بود و معترضان پراکنده شده بودند توسط نیروهاى عملیات وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم دستگیر شد، او را که هنوز نمى شناختند در صندوق عقب خودروشان جادادند و در حالى

که چشم بند به چشم داشت به یکى از اماکن وزارت اطلاعات در همان حوالى  منتقل کردند. چند ساعتى بعدتر به همراه تعداد دیگرى از بازداشت شدگان عاشورا به بند ٢۴٠ زندان اوین منتقل و بلافاصله بازجویى ها شروع شد، چند روز بعدتر که با انتشار خبر بازداشت او بازجویان متوجه سوابق و حوزه فعالیت صداقت کیش شدند او را از سایر متهمان جدا کرده و به سلول انفرادى منتقل کردند به این ترتیب بیشتر ۶٢ روز بازداشت موقت این پژوهشگر موسیقى در سلولهاى انفرادى بند٢٠٩ درحالى که از حق ملاقات با خانواده در کل این  دوره محروم بود، گذشت. صداقت کیش ۶٠ روز پس از بازداشت براى اولین بار با بازپرس پرونده مواجه شد و البته دو روز بعد در ٨ اسفند ٨٨ به قید وثیقه موقتا از زندان آزاد شد. اجتماع و تبانى علیه امنیت کشور از طریق شرکت در  تجمعات غیرقانونى اتهام صداقت کیش اعلام شد که شعبه ١۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضى صلواتى در شهریور ٨٩ قرار بود به آن رسیدگى کند.

جلسه محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامید و درحالى که نه وکیل مدافعى در جلسه حضور داشت و نه نماینده دادستان، دادگاه به یک بازجویى کوتاه شبیه بود. فقط چهار روز فرصت کافى بود تا حکم مجازات متهمى که حاضر نبود حضورش در تجمعات مسالمت آمیز اعتراضى را تکذیب کند صادر شود: ٣ سال حبس تعزیرى؛ بیدادنامه اى که دادگاه تجدیدنظر نیز در اسفند ٨٩ مهر تایید بر آن زد.

آروین صداقت کیش درپى احضار مکرر از سوى دادسرا ٢۴ شهریور سال جارى جهت اجراى حکم ناعادلانه به زندان اوین مراجعه کرد و طى دو ماه گذشته در بند ٣۵٠ در کنار سایر زندانیان سیاسى ایام حبس خود را سپرى مى کند.

“پژوهش، نقد، تدریس و آهنگسازى”

این زندانى سیاسى سبز یکى از منتقدان و پژوهشگران برجسته موسیقى کشورمان  است. نگاه نقادانه و تخصصى او در سطحى است که بسیارى از کارشناسان  معتقدند تدریس او “اولین تدریس نقد موسیقى در ایران” است. آروین صداقت کیش از سرآمدان حوزه پژوهش موسیقى است که با انتشار بیش از ٢٠٠ مقاله تخصصى به زبان هاى فارسى و انگلیسى پرکارترین پژوهشگران موسیقى دستکم در ۱٠ سال اخیر است. صداقت کیش چهره آشناى نشریات موسیقى است او از جمله عضو شوراى نویسندگان این نشریات بوده: فرهنگ و آهنگ، ژورنال گفتگوى هارمونیک،فصلنامه مهرگانى، نقد نو و … نیز نوشته هاى او را در بسیارى از نشریات سراسرى کشور مى توان جست. صداقت کیش همچنین از مولفان “کتاب سال شیدا” و داور ٢ دوره جشنواره وبسایت ها و وبلاگهاى موسیقى ایران بوده است. همچنین اخیرا و همزمان با حبس، کتاب “درس گفتارهاى نقد موسیقى” که حاصل کلاس هاى او در خانه موسیقى است بر روى وبسایت هاى جهانى فروش کتاب منتشر شده است.

صداقت کیش طى سالهاى گذشته در بسیارى از دانشکده ها و مراکز آموزش موسیقى تدریس کرده است.

برخى از قطعات موسیقى ساخته صداقت کیش تاکنون منتشر شده که از آن جمله مى توان به یک قطعه در آلبوم “ابرها” اشاره کرد که مجموعه است از آثار۲۲  موسیقیدان برجسته کشور و نیز قطعه “و در این پاییز…” که متاثر از حال و هواى پاییز ٨٨ تصنیف شده است.

 ”رو به سوى آسمان”

یکى از حوزه هاى پژوهش و فعالیت آروین صداقت کیش که کمتر به آن پرداخته شده، کوشش هاى وى در عرصه “نجوم” است.

گوشه اى از فعالیتهاى صداقت کیش در حوزه نجوم به گزارش “نخستین گردهمایی ستاره شناسان کردستان” از این قرار است:

عضویت در انجمن اختر شناسی شیراز با عنوان عضو هیات علمی در سال ۱۳۷۷ و۱۳۹۰٫عضویت در شوراهای مختلف مرتبط با گروههای نجوم آماتوری مانند مجمع  انجمن های نجومی ایران )مانا( ۱۳۷۸، ویراستار وبگاه رسمی مجله نجوم، شرکت در پروژه »تلسکوپ وب پایه«، پژوهش های مربوط به مساله ی»تصحیح خودکار

تلسکوپ از طریق اخترسنجی کور« و طراحی الگوریتم آن، تاسیس و اداره گروه »علاقه مندان به رصدخانه های مجازی«، شرکت در پروژه یAladin: فارسی سازی نسخه ی ۴٫۰ تا ۵٫۰ و طراحی یکی از الگوریتم های پربندی تصویر مرکز داده های نجومی استراسبورگ، حدود ۲۰ مقاله تالیف و ترجمه در مجله نجوم از آغاز ۱٣٨۵ تا پایان ١٣٨٨ و …

صداقت کیش که نامش در میان شماری از موسیقیدانان برجسته حامی حسن روحانی  در انتخابات خرداد ۹۲ نیز به چشم می خورد ، در مقاله “گذری کوتاه بر شیوه نوازندگی پرویز مشکاتیان” مى نویسد: “در شیوه اما چیزی در فراز و فرودنواها و عبارت گشایی از خویش داشت. اما زود طغیان کرد بر این شباهت که روز، روز طغیان بود. بند و زندان شکستن و رسانه دیگر حتی جام جم هم نبود، جام جمشید به کیفر نانمودن آنچه می گذشت و از بیم همکار شدن با ضحاک که تازیانه از گرده زمین می کشید، به کناری نهاده شد و کاست شد سروش، چاووش،
چاووش آنچه نرسیده بود…” .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)