در ماه‌های گذشته یکی از حربه‌های مسئولین زندان اوین و به‌طور مشخص حفاظت اطلاعات این زندان برای سرکوب و آزار و اذیت زندانیان سیاسی، تحریک برخی از زندانیان عادی برای درگیرشدن با آن‌ها بوده است.
 
مسئولین زندان اوین به این طریق خود مستقیما وارد جدال با زندانیان سیاسی نمی‌شوند اما پس از ایجاد درگیری بهانه برای پرونده‌سازی، جابجایی و تبعید و امنیتی‌ترکردن فضای زندان پیدا می‌کنند.
 
در شهریورماه سال جاری پیش از آن که پنج تن از زندانیان سیاسی بند چهار همراه با زندانیان سیاسی بندهای دیگر زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شوند، در سالن سه بند چهار برخی از زندانیان عادی به زندانیان سیاسی این سالن حمله کردند.
 
یکی از زندانیان سیاسی بند چهار می‌گوید: «درگیری آن روز برای همه زندانیان سیاسی سالن عجیب و مشکوک بود. درحالی‌که میان دو تن از زندانیان بحث گذرایی شکل گرفت، اما به‌شکل مشکوکی از فرصت سوءاستفاده شد و بیش از پانزده نفر از زندانیان عادی به سیاسی‌ها حمله کردند. حتی چند تن از زندانیان عادی از سالن دو نیز به سالن ما آمدند و به ما حمله کردند. اما عجیب‌تر آن بود که ضرب‌وشتمی صورت نگرفت و انگار تنها نمایشی اجرا شد تا مسئولین زندان به آن واسطه بهانه‌ای برای سرکوب زندانیان سیاسی پیدا کنند. همان‌طور هم شد و پس از چند روز پنج تن از زندانیان بند چهار را به زندان قزلحصار تبعید کردند تا از ما زهرچشم بگیرند. در همان روزها بود که یکی از زندانیانی که درگیری لفظی با یکی از زندانیان سیاسی پیدا کرده بود اقرار کرد که پس از آن درگیری لفظی، حمید محمودی، رییس بند چهار اوین به او گفته که دفعه بعد با آن زندانی سیاسی زدوخورد کند.»
یک ماه پس از این واقعه برخی از زندانیان عادی بند هشت به چند تن از زندانیان سیاسی این بند از جمله مصطفی رمضانی حمله کردند. پس از این درگیری زندانیان سیاسی که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بودند برای یک ماه به انفرادی‌های ساختمان دویست‌وچهل منتقل شدند. از آن چند نفر مصطفی رمضانی پس از گذراندن یک ماه انفرادی به بند چهار منتقل شد.
 
در حال حاضر این زندانی سیاسی به دلیل فشارها و آزارواذیت‌های مسئولین زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده و مجدد به انفرادی منتقل شده است. اخیرا نیز افشا شده که محمدی، رییس حفاظت اطلاعات زندان اوین تلاش کرده چند تن از زندانیان عادی بند شش را برای درگیری با زندانیان سیاسی تحریک کند. این اتفاقات در زمان ریاست فرزادی اتفاق میفتد، کسی که در زمان ریاستش در زندان تهران بزرگ علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی توسط دو نفر از زندانیان محکوم به اعدام کشته شد.
 
یکی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین / ۱۲ آذر ۱۴۰۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)