سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۲: صبح چهارشنبه، حکم دو مرد از جمله یک مرد بلوچ که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی کرمان (شهاب) به اجرا درآمد. پیشتر خبر اعدام یک زن بلوچ نیز در این روز و در زندان مرکزی کرمان اعلام شده بود.
اعدام

بنا به گزارش حال وش، صبح روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه، حکم اعدام دو مرد ازجمله یک زندانی بلوچ در زندان مرکزی کرمان به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان اعلام نشده، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

پیشتر خبر اعدام یک زن بلوچ به‌نام زرخاتون مزارزهی در روز چهارشنبه در این زندان اعلام شده بود. این زن بلوچ نیز با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود. با این حساب شمار اعدام‌های روز چهارشنبه به سه نفر افزایش یافت.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)