سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۲: حکم ۶ زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. پیشتر خبر اعدام سه زندانی دیگر در این روز منتشر شده بود، با این حساب شمار اعدام‌های این زندان به ۹ تن افزایش یافت.
مهدی مصور

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح دیروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه، حکم اعدام ۶ مرد در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. از این شش زندانی سه تن با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و سه تن دیگر با اتهام «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند.

هویت یکی از این زندانیان که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، مهدی مصور احراز شده که از واحد سه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.

پیشتر خبر اعدام سه زندانی دیگر ازجمله یک تبعه افغانستان که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در این روز در زندان قزل‌حصار کرج منتشر شده بود. هویت دو تن از این زندانیان باقر محمدی‌گراوند و فردی با نام نظیر محمد (اهل افغانستان) احراز شده که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند. با این حساب شمار اعدام‌های روز گذشته در این زندان به نه تن افزایش یافت.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در مجموع ۱۳ نفر روز سه‌شنبه به سلول انفرادی منتقل شدند که چهار نفر ایشان که با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، موفق شدند از شکات پرونده رضایت و یا مهلت کسب کنند و به سلول‌های خود بازگشتند و حکم ۹ نفر دیگر به اجرا درآمد».

اعدام این ۹ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

تصویر زیر متعلق به مهدی مصور است که در زندان گرفته شده:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)