سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ آبان ۱۴۰۲: حکم دست‌کم سه زندانی ازجمله یک تبعه کشور افغانستان که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد.
باقر محمدی‌گراوند

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز حکم اعدام دست‌کم یه مرد در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد. هویت دو تن از این زندانیان باقر محمدی‌گراوند و فردی با نام نظیر محمد (اهل افغانستان) احراز شده که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

هویت سومین زندانی که او نیز با این اتهام به اعدام محکوم شده بود، تا لحظه تنظیم این خبر اعلام نشده است.

این سه زندانی در یک گروه ده نفره جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. از سرنوشت هفت زندانی دیگر تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

تصویر زیر آگهی ترحیم باقر محمدی‌گراوند است:

تصویر زیر متعلق به باقر محمدی‌گراوند است:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)