در مملکت ما در انتخابات سال ۸۸، چهار نفر کاندیدا بودند، سه نفر از کاندیداها بعد از برگزاری انتخابات اعتراض کردند. دو نفر از این کاندیداها الان نزدیک هزار روز است که در حصر به سر می برند. ولی هنوز معلوم نیست چه کسی دستور داده و براساس کدام قانون که اینها درحصر بمانند. ما در قانون چیزی به نام حصر نداریم. بنابراین قوه قضاییه پرونده ای تشکیل نداده و دادگاه قضایی وجود نداشته…

علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکید بر این که ادامه حصرغیر قانونی و غیر شرعی است، تصریح کرد: ما در قانون چیزی به نام حصر نداریم. بنابراین قوه قضاییه پرونده ای تشکیل نداده و دادگاه قضایی وجود نداشته است. نتیجه می گیریم که روند قضایی وجود نداشته، تنها حدسی که می ماند این است که شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده باشد که آن هم باید به تأیید رهبری رسیده باشد تا اجرا بشود. اما حصر این دو عزیز روز سه شنبه صورت گرفته درحالی که جلسات این شورا روز های شنبه برگزار می شود. حتی اگر این شورا دستور حصر را داده باشد و ادعا شود برای امنیت ملی بوده است و حصر این دو عزیز در آن زمان اضطرار داشته مثل احکام ثانویه اسلام، الان در دولت جدید اضطرار این موضوع تمام شده است و همانطور که مراجع تقلید گفته اند ادامه هر روز حصر اینها غیرشرعی و غیرقانونی است.

به گزارش کلمه، وی  که دربیستمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران سخن می گفت، افزود: رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است و قهراً انتظار می رود در این زمینه کاری کند. اما ما باید خیلی مراقب باشیم. افراطیون می خواهند این موضوع را مستمسکی برای رو در رو قراردادن هواداران جنبش سبز و اصلاح طلبان با دولت حاضر کنند. به همین دلیل بنظر می رسد در آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران اخلال ایجاد می کنند. البته نباید برای اینکه دولت حاضر تضعیف نشود هم ان عزیزان را فراموش کرد و از این خواسته منطقی و معقول هم دست برداشت. بخشی هم می خواستم راجع به قانونمداری صحبت کنم که جناب آقای وزیر بیش از این منتظر نمانند صرفنظر می کنم.

شکوری راد در بخش دیگری از سخنانش به نقش سید محمد خاتمی در حماسه آفرینی انتخابات اخیر اشاره کرد و گفت: عملکرد دو سال گذشتۀ آقای خاتمی در مدیریت صحنه سیاسی کشور مثل همیشه بسیار حساب شده بود به طوری که ما در ۲۴ خرداد با حضور مردم توانستیم این حماسه سیاسی را رقم بزنیم. حماسه ای برای مردم. این دولت آمده در جهت اصلاح امور و می خواهد تنش زدایی نماید. اینها در مورد قطعنامه های تحریم ها می گفتند ورق پاره، ولی بعدا مشخص شد که چه فشاری بر ما وارد شده است. البته بخش عمدۀ بحران اقتصادی موجود بخاطر سوء مدیریت دولت گذشته بود و بخشی نیز مربوط به تحریم ها بود. این دولت آمده است برای کاهش فشاری که بر دوش مردم است و کاهش تورم ۴۴ درصدی. امروز افراطیون خارجی یعنی اسرائیل و افراطیون داخلی یعنی کیهان و من تبع آن هم جهت و هم آوا شده اند در مقابل اقدام صالحانه ای که دولت انجام می دهد.

وی افزود: خودشان می گویند آمریکا در حال فروپاشی است. خوب پس قطعا همان آمریکا نیست و می شود از آمریکای درحال فروپاشی امتیازات بیشتری گرفت. باید رفت و مذاکره کرد. این همان تدبیر است. درحالی که دولت چنین رویکردی دارد و سرباز خود را به عنوان مذاکره کننده و مدافع جمهوری اسلامی فرستاده به میدان مذاکره، کسانی از پشت خنجر می زنند و نمی گذارند مذاکرات به خوبی پیش رود. امروز این هم نوایی که بین اسرائیل و کیهان مشاهده می شود هر دو در جهت حذف و تضعیف جمهوری اسلامی است. فرقی نمی کند نتانیاهو مخالفت می کند یا افراطیون داخلی. کارکرد هر دو علیه منافع جمهوری اسلامی است. اگرچه ائتلافشان نانوشته است ولی هردو یک یک نتیجه را به بار می آورند.

پوپولیسمی که در ۸ سال گذشته با شعار عدالت سرکار آمد  به بنیان های جامعه ما ضربه زد

علی شکوری راد رد مورد چگونگی شکل گیری انجمن اسلامی جامعه پزشکی گفت:  شکل گیری انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران در زمانی صورت گرفت که جنگ تمام شده بود و امام به رحمت خدا رفته بودند. شرایط برای کسانی که جوانی خود را به پای انقلاب و جنگ گذاشته بودند و با ارزش های آن دوران عجین شده بودند و یک نوستالژی نسبت به آن دوران داشتند بحرانی بود و احساس می کردند که در روند تحولات دوران بازسازی کشور نیاز به همگرایی و با هم بودن دارند. در آن زمان دوستان می گفتند برای اینکه خودمان از دست نرویم باید دور هم جمع شویم و ارزش ها را حفظ کنیم. به هرحال شرایط بازسازی فشار های روحی و روانی زیادی به بچه های انقلاب و جبهه و جنگ وارد می ساخت. در آن زمان این جمع با این هدف شکل گرفت و از همان موقع قرار نبود که انجمن برای بدست آوردن فرصت و موقعیت برای اعضاء آن باشد. قرار بود جمع شوند و انگیزه های ایثارگرایانه خود را روی هم بگذارند و قرار بود این تشکل یک تشکل آرمان خواهانه و ایثارگرایانه باشد. البته مجموعه دلسوزی بودند و توان کارشناسی بالایی داشتند و براساس این توان می توانستند نقطه نظرات کارشناسی بدهند که می توانست آن موقع ارزشمند باشد. این شد که انجمن علاوه بر این که به حفظ ارزش ها اهتمام داشت نظرات کارشناسی خود را نیز ارائه می داد. چیزی که مشخص است این است که انجمن یک انجمن اسلامی است و اصل تلاشش معطوف است به اسلام و ابعاد آرمانی ذیل آن که همانا دو مقوله آزادی و عدالت هستند.

وی افزود: متاسفانه آنچه که در این سالها چالش برانگیز بوده این است که آزادی ما آن طور که در آرمانهای انقلاب مطرح می شد در جامعه ما نهادینه نشده است. نمونه آن همین شرایط سخت چهارسال گذشته است که حتی از دراختیار گرفتن یک سالن برای برگزاری جلسات مجامع عمومی محروم بودیم و از خیلی از حقوقی که یک تشکل آن هم اسلامی باید داشته باشد ممانعت می شدیم. من یادم می آید که “جبهۀ اصلاحات” که انجمن اسلامی جامعه پزشکی نیز عضو آن است در سال ۸۹ برای سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ تقاضای راهپیمایی کرده بود. من و جناب آقای قدیانی نماینده شده بودیم که موضوع را از طریق وزارت کشور پیگیری کنیم. به قسمت ادارۀ کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون مادۀ ده احزاب مراجعه کردیم و درخواست خود را مطرح کردیم. آنجا به ما گفتند تشکل های عضو جبهه اصلاحات به دلیل اینکه در سال گذشته مجمع عمومی و یا کنگره خود را برگزار نکرده اند اکثرا غیرقانونی هستند. در حالی که پس از حوادٍ سال ۸۸ نهاد های امنیتی و حتی سیاسی از برگزاری هر جلسه و مجمعی مربوط به تشکل های اصلاح طلب جلوگیری می کردند. یعنی یک دوری ایجاد شده بود که چون مجمع عمومی برگزار نکردید غیرقانونی هستید و چون غیرقانونی هستید نمی توانید فعالیت کنید. این چهار سال این موضوع چالش بزرگی بود. در دوره اصلاحات تلاش زیادی شد برای نهادینه کردن وجوه آزادی؛ آزادی بیان، آزادی سازمان های غیردولتی، آزادی احزاب و … ولی خوب در این ۸ سال گذشته سعی کردند تمام این دستاوردها را به محاق ببرند. جفای دیگر که صورت گرفت در زمینه عدالت صورت گرفت. دولتی که سرکار آمد در این ۸ سال گذشته با شعار عدالت سرکار آمد ولی بیشترین بلا را بر سر عدالت آورد، چه عدالت اقتصادی و چه عدالت اجتماعی. پوپولیسمی که در ۸ سال گذشته با شعار عدالت سرکار آمد آنچنان به بنیان هاو مناسبات جامعه ما ضربه زد که بعید به نظر می رسد براحتی بشود این بنیان ها و مناسبات را بازسازی کرد. در این سالها با وجود اینکه بیشترین درآمد نفتی وجود داشت، فقرا فقیر تر شدند و اختلافات طبقاتی بیشتر شد. بنیان های اقتصادی جامعه از بین رفت و پروژه های اقتصادی عظیمی مثل پارس جنوبی و عسلویه که بزرگترین پروژه اقتصادی در تاریخ ایران بوده، آنقدر مورد بی اعتنایی قرار گرفت که اکثر فازهایش تعطیل شده و آن هایی که راه اندازی شده هم در حقیقت چندان راه اندازی نشده است.

برای اهداف سیاسی به خودشان اجازه می دهند رابطه امام را با جوان امروز تخریب کنند

این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با بیان این که انجمن اسلامی جامعه پزشکی از بدو تاسیس، خود را پیرو خط امام معرفی کرد، ادامه داد:  یکی از وجوه اندیشه امام لحاظ کردن مقتضیات زمان و مکان در هر موضوعی است. امام می فرمودند این فقه مصطلحی که در حوزه وجود دارد کفایت نمی کند، فقهی که در امور باید مبنا قرار گیرد فقهی است پویا که براساس مقتضیات زمان و مکان جلو بیاید و پاسخگوی نیاز روز باشد. این که عده ای بخواهند احکام را همانطور که در صدر اسلام بوده اجرا کنند و مقتضیات یک جامعه مدرن امروزی را در نظر نگیرند، امکان پذیر نیست. حال چه طور می شود که با وجود این فرمایش امام عده ای می گویند که مقتضیات زمان در اندیشه های امام محل اثر ندارد و می خواهند همان گفته های امام را که در زمان انقلاب و جنگ گفته اند بدون ملاحظۀ ظرف زمانی آن مطرح و اجرا کنند و برنامه ای بسازند در صدا و سیما به اسم شاخص و امام را با گفته های مربوط به آن سالها معرفی کنند تا جوان امروز دید مناسبی نسبت به امام پیدا نکند. برای اهداف سیاسی به خودشان احازه می دهند رابطه امام را با جوان امروز تخریب کنند و این جفای بزرگی است که در حق امام می شود. ما به عنوان انجمن اسلامی خودمان را پیرو خط امام می دانیم و به قانون اساسی پایبندیم. کسانی که می خواهند قدرت خود را تثبیت کنند می آیند و به ناروا از همه اینها به نفع خود استفاده می کنند و جوان امروز را از امام و انقلاب دلزده می کنند. ما با جوان های امروز می نشینیم بحث می کنیم، می بینیم که در مورد مسائل روز با هم مشکلی نداریم ولی وقتی به گذشته برمی گردیم می بینیم که نقارهایی وجود دارد نسبت به امام، نسبت به انقلاب و در این زمینه ها اختلاف نظر داریم. انقلابی که آن همه مردم به دنبالش رفتند اصیل بوده است. امامی که این همه انسان در مراسم تشییع پیکرش شرکت کردند اصیل بوده است و این اصالت ها همچنان باقی است و خراب نمی شود ولی اگر بخواهیم همان جنبه هایی که در آن زمان مطرح بوده را امروز به همان صورت مطرح کنیم، این قابل قبول نیست.

عملکرد دو سال گذشتۀ آقای خاتمی در مدیریت صحنه سیاسی کشور مثل همیشه بسیار حساب شده بود

شکوری راد با اظهار خوشوقتی از این که افراطیون در بدنه جامعه رسوا شده اند، تصریح کرد: خوشبختانه وجدان جامعه آنقدر بیدار شده که جیغ های بنفش کیهان در بدنه جامعه دیگر طرفدار ندارد. این موجب خوشوقتی ماست که افراطیون رسوا شده اند. اینها باید یک دوره می آمدند خراب می کردند تا رسوا می شدند و افشا می شدند. علی رغم هزینه های سنگینی که دادیم در این ۸ سال گذشته یک دستاوردهایی نیز داشته ایم از جمله اینکه افراطیون دیگر حنایشان رنگی ندارد. امروز دولت اعتدال و امید با رأی بالای مردم بر سرکار آمده است و برخلاف برنامه ریزی هایی که آنها کرده بودند که کسی را بر سرکار بیاورند که تداوم بخش رویکردهای ۸ سال گذشته حاکمیت و دولت باشد. باید از رهبران سیاسی تشکر کرد. عملکرد دو سال گذشتۀ آقای خاتمی در مدیریت صحنه سیاسی کشور مثل همیشه بسیار حساب شده بود به طوری که ما در ۲۴ خرداد با حضور مردم توانستیم این حماسه سیاسی را رقم بزنیم. حماسه ای برای مردم. این دولت آمده در جهت اصلاح امور و می خواهد تنش زدایی نماید. اینها در مورد قطعنامه های تحریم ها می گفتند ورق پاره، ولی بعدا مشخص شد که چه فشاری بر ما وارد شده است. البته بخش عمدۀ بحران اقتصادی موجود بخاطر سوء مدیریت دولت گذشته بود و بخشی نیز مربوط به تحریم ها بود. این دولت آمده است برای کاهش فشاری که بر دوش مردم است و کاهش تورم ۴۴ درصدی. امروز افراطیون خارجی یعنی اسرائیل و افراطیون داخلی یعنی کیهان و من تبع آن هم جهت و هم آوا شده اند در مقابل اقدام صالحانه ای که دولت انجام می دهد. اینها می خواهند روز ۱۳ آبان که روزی بوده علیه دولت آمریکا، آن را تبدیل کنند به روزی علیه دولت تدبیر و امید. باید این رویکرد را افشا کرد. ما مدعی نیستیم که آمریکا اصلاح شده ولی بین اوباما و و بوش تفاوت فاحشی وجود دارد.

کسانی از پشت خنجر می زنند و نمی گذارند مذاکرات به خوبی پیش رود

وی در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: آمریکا یک حکومت بزرگ است که براساس منافع خود عمل می کند و مسلما منافع وی منافع ما نیست. اما در دنیایی که هم آمریکا و هم ما زندگی می کنیم باید بتوانیم رفتاری کنیم که منافع ملی خود را تامین کنیم. امروز رویکردی که دولت آمریکا در زمان اوباما دارد برای ما فرصتی است که در جهت منافع ملی خود گام برداریم. این موضوع را خلط مبحث می کنند و می گویند این آمریکا همان آمریکاست. در حالی که این آمریکا لزوما همان آمریکا نیست. اولا تحولات عصری در آمریکا نیز تأثیر گذاشته است. خودشان می گویند آمریکا در حال فروپاشی است. خوب پس قطعا همان آمریکا نیست و می شود از آمریکای درحال فروپاشی امتیازات بیشتری گرفت. باید رفت و مذاکره کرد. این همان تدبیر است. درحالی که دولت چنین رویکردی دارد و سرباز خود را به عنوان مذاکره کننده و مدافع جمهوری اسلامی فرستاده به میدان مذاکره، کسانی از پشت خنجر می زنند و نمی گذارند مذاکرات به خوبی پیش رود. امروز این هم نوایی که بین اسرائیل و کیهان مشاهده می شود هر دو در جهت حذف و تضعیف جمهوری اسلامی است. فرقی نمی کند نتانیاهو مخالفت می کند یا افراطیون داخلی. کارکرد هر دو علیه منافع جمهوری اسلامی است. اگرچه ائتلافشان نانوشته است ولی هردو یک یک نتیجه را به بار می آورند.

“حکمرانی خوب” دستاورد علمی بشر امروز است از وجوه حکمرانی خوب یکی شفافیت است و دیگری قانون مداری

شکوری راد با اشاره به این که امروز دنیا تجربه بسیار گران سنگی در حوزه مدیریت دارد، تصریح کرد:  دستاوردهای علمی زیادی در زمینه مدیریت وجود دارد. فقط علوم پزشکی یا ریاضی و مهندسی که علم نیستند! متاسفانه ما آمدیم علوم انسانی را نادیده گرفتیم و در خود علوم انسانی آن قسمت که مربوط به نحوه اداره بهینه یک کشور و یا جامعه است را حذف کردیم و بعضاً افتخار هم می کنیم که اینها را علم نمی دانیم و این انکار را مبارزه با غرب زدگی عنوان می کنیم. این انحراف و محروم کردن خود و کشورمان از دانش بشری و دستآوردهای علمی است. امروزه در دنیا ازجمله دستاوردهای علمی که وجود دارد در حوزۀ حکمرانی خوب است. کسانی هستند که در این خصوص نظریه پردازی کرده اند و بحث می کنند. دو تا از وجوه حکمرانی خوب یکی شفافیت است و دیگری قانون مداری. ما اگر در کشور خودمان همین دو مورد را رعایت و به آنها پایبند باشیم بسیاری از مسائل حل می شوند.من خوشبختانه مصاحبه اخیر دکتر نوبخت را که شنیدم، لذت بردم. این حرفی که زدند در دنیای امروز حرف خیلی مهمی نیست ولی خوب برای ما در کشور ما مهم و لذت بخش تلقی می شود. بعد از ۸ سال شلختگی و عوامفریبی در ارائۀ آمار، کسی که اکنون مسئولیت راه اندازی سازمان برنامه و بودجه را دارد به آمارگرها و مدیران آمار می گوید که اگر نیتجه آمارها دلخواه شما نبود این را مهر محرمانه نزنید تا پنهان کنید. آن را اعلام کنید تا صاحبنظرها بدانند نظر بدهند و کمک کنند. این که می گویند سازمان های غیردولتی کمک کار دولت هستند باید اطلاع پیدا کنند از این موضوعات تا بتوانند کمک کنند. متاسفانه در این ۸ سال گذشته هرچه نهادهای غیردولتی و حزب بود ازبین رفتند یا از میدان بدر شدند. نهادهای غیر دولتی و احزاب ناظرها و کمک های بی جیره و مواجب دولت هستند. امام می گوید انتقاد بلکه تخطئه نعمت است. خوب این انتقادها را باید احزاب، نهادها و مطبوعات بکنند تا نعمتش نصیب دولت شود. حکومت و دولتی که خود را از این نعمت محروم می کند، معلوم است که دستاوردی نخواهد داشت. این شفافیت باید وجود داشته باشد. در زمینه ارائه آمار و گردش آزاد اطلاعات مهم است که همه دسترسی داشته باشند و بدانند.

در مورد تاجزاده، میردامادی و نبوی  در تمام بازجوهایی یک نقطه ضعف اقتصادی و اخلاقی پیدا نکردند

این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داد: زمانی که آقای احمدی نژاد تازه رئیس جمهور شده بود و نهادهای حاکمیت یکپارچه از او حمایت می کردند به یکی از همکاران ما که طرفدار آقای احمدی نژاد بود گفتم مشکلی که در آینده خواهیم داشت، مشکل فساد است. گفت چطور؟ گفتم: حکومت که یک دست بشود چون شما احمدی نژاد را از خود می دانید، اولین اتفاقی که می افتد این است که از یک سو دستگاههای ناظر چشمان خود را می بندند و از طرف دیگر چشم های نهادهای مدنی ناظر مثل احزاب و مطبوعات را کور می کنید. وقتی چشم ناظر بسته یا کور شود هر صاحب قدرتی در معرض لغزش و خطاست. من هم که اینجا ایستاده ام بری نیستم از این احتمال. یکی از نعمت هایی که شامل دولت اصلاحات بود این بود که چشمان زیادی آن را نظاره می کرد که مبادا در این دولت تخلفی صورت بگیرد. برای ما که بردنمان و سین جیم کردند و همه چیزمان را بررسی کردند، اگر یک نقطه ضعف یا خطا وجود داشت همان را بزرگ می کردند. در مورد آقای تاجزاده، آقای میردامادی و آقای نبوی و دوستان دیگر در تمام بازجوهایی که کردند یک نقطه ضعف اقتصادی و اخلاقی پیدا نکردند. چرا در دولت اصلاحات فساد به حداقل رسید. چون شفافیت وجود داشت و نظارت های حکومتی و مردمی بر اساس همان شفافیت در حد اعلا بود. در زمان دولت قبل دستگاه های ناظر هم کور شدند و همه چشمانشان را بستند و گفتند این دولت پاک است تا یک باره یک فساد عظیم شکل گرفت که سه هزار میلیارد تومان رقم کوچک آن است که آشکار شده و از این بزرگترها هنوز گفته نشده که ان شاء الله کم کم خبردار می شویم. بنابراین شفافیت مانع از بروز فساد می شود. اگر به مردم آموزش داده شود که حقشان چیست؟ خود مردم می توانند حق خود را بگیرند و ناظر بر کار دولت ها باشند.

ادامه حصر غیرشرعی و غیرقانونی است

افراطیون می خواهند این موضوع را مستمسکی برای رو در رو قراردادن اصلاح طلبان با دولت حاضر کنند

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکید بر این که ادامه حصر غیر شرعی و غیر قانونی است، گفت: در مملکت ما در انتخابات سال ۸۸، چهار نفر کاندیدا بودند، سه نفر از کاندیداها بعد از برگزاری انتخابات اعتراض کردند. دو نفر از این کاندیداها الان نزدیک هزار روز است که در حصر به سر می برند. ولی هنوز معلوم نیست چه کسی دستور داده و براساس کدام قانون که اینها درحصر بمانند. ما در قانون چیزی به نام حصر نداریم. بنابراین قوه قضاییه پرونده ای تشکیل نداده و دادگاه قضایی وجود نداشته است. نتیجه می گیریم که روند قضایی وجود نداشته، تنها حدسی که می ماند این است که شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده باشد که آن هم باید به تأیید رهبری رسیده باشد تا اجرا بشود. اما حصر این دو عزیز روز سه شنبه صورت گرفته درحالی که جلسات این شورا روز های شنبه برگزار می شود. حتی اگر این شورا دستور حصر را داده باشد و ادعا شود برای امنیت ملی بوده است و حصر این دو عزیز در آن زمان اضطرار داشته مثل احکام ثانویه اسلام، الان در دولت جدید اضطرار این موضوع تمام شده است و همانطور که مراجع تقلید گفته اند ادامه هر روز حصر اینها غیرشرعی و غیرقانونی است.

وی افزود: رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است و قهراً انتظار می رود در این زمینه کاری کند. اما ما باید خیلی مراقب باشیم. افراطیون می خواهند این موضوع را مستمسکی برای رو در رو قراردادن هواداران جنبش سبز و اصلاح طلبان با دولت حاضر کنند. به همین دلیل بنظر می رسد در آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران اخلال ایجاد می کنند. البته نباید برای اینکه دولت حاضر تضعیف نشود هم ان عزیزان را فراموش کرد و از این خواسته منطقی و معقول هم دست برداشت. بخشی هم می خواستم راجع به قانونمداری صحبت کنم که جناب آقای وزیر بیش از این منتظر نمانند صرفنظر می کنم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)