«فلسطین یک قلمرو جغرافیایی نیست. رمز انسانیت است. نماد عدالت، آزادی و دموکراسی».

ناجی العلی٭

جهان شاهد یکی از بزرگترین نسل‌کشی‌ها در پیش چشمانش است. اکنون نبرد ۷۵ ساله با اشغال و استعمار در حال تقلیل به «جنگ علیه ترور» است. حماس و فلسطین یک کل واحد در نظر گرفته می‌شوند و حمایت از آرمان فلسطین در غرب جرم‌انگاری و مجازات جمعی مشروع تلقی می‌شود. هم‌زمان با این دستکاری‌ها و تحریف روایت دهه‌ها اشغال و استعمار، این‌بار پاکسازی قومی و فراهم کردن زمینه‌های نکبه دوم در مقابل دوربین‌های شبکه‌های خبری و با تایید دولت‌های غربی درحال وقوع است؛ در‌حالی‌که چند هزار غیرنظامی در غزه حتی زیر سقف بیمارستان‌ها و مدارس زیر نظر سازمان‌ملل قتل‌عام می شوند. جنگ‌افروزی اسرائیل و اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سال‌ها پیش از ظهور حماس در جریان بوده است و حتی امروز در کرانه غربی که تحت نفوذ حماس نیست هم شهرک‌سازی در قلمرو فلسطین، شکنجه، تحقیر و کشتار فلسطینیان به دست ماشین جنگی اسرائیل هیچ‌گاه متوقف نشده است.

هم‌چنین شاهدیم که در ایران، دیگرستیزی و مبارزه با دیکتاتوری مذهبی در اشکال دشمنی با فلسطین تبلور یافته و حمایت از فلسطین در ردیف حمایت از حکومت قرار گرفته است. این دیگرستیزی بی‌رحمانه‌ی فاشیستی/ناسیونالیستی که هرنوع شفقتی را حتی نسبت به کودکان بی‌پناه غزه روا نمی‌داند، دیر یا زود دامان گروه‌های تحت ستم دیگر را نیز خواهد گرفت. هم‌چنین شاهدیم گروه‌هایی از مخالفان در امتداد حمایت از جنگ‌افروزی اسرائیل بر تهاجم به ایران به عنوان راه‌حلی بر پایان این جنگ پای می‌فشرند.

ما باور داریم که باورمندان به زن، زندگی، آزادی نمی‌توانند به مبارزات فرودستان و ملل تحت ستم در سایر نقاط جهان بی‌تفاوت باشند؛ چرا که سرنوشت مردم در جنوب جهانی جدای از یکدیگر نیست و آن‌ها نمی‌توانند با ماشین کشتار و جنگ‌افروزی همراه باشند. همبستگی عمیق با مبارزات رهایی‌بخش دیگر ملل از ارکان مبارزه سیاسی علیه ستم، سرکوب و استثمار در ایران نیز هست. باید جنگ‌افروزی علیه ملل تحت ستم و تحت اشغال را محکوم کرد و این موضوع فقط از طریق کانال‌های بشردوستانه و نمادین میسر نمی‌شود.

می‌دانیم که فلسطینیان بسیاری از همان آغاز همبستگی خود را با جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران اعلام کردند؛ اگرچه که به شکل معناداری در فضای رسانه‌ای فارسی مورد حذف و سانسور قرار گرفتند. ترجمه شعار این جنبش به المرأه، الحیاه، الحریه تنها برگردانی عربی ژن ژیان ئازادی نیست. پیکارگران این جنبش می‌دانند که ترجمه این شعار از کوردی به سایر زبان‌ها نمی‌تواند از تاریخ و مبارزات مردمی قلمرو‌زدایی و تاریخ‌زدایی کند. در قلمرو فلسطین، آن‌چنان که دولت‌های هم پیمان اسرائیل، اکتیویست‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری وابسته به آن‌ها می‌خواهند، آزادی و برابری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن اشغال و استعمار معنایی داشته باشد.

از ملت بلوچ بیاموزیم که در تجمعات اعتراضی خود در زاهدان، فلسطین را در مقام یادآورنده رنج و سرکوب خود فرامی‌خوانند و با آن اعلام همبستگی می کنند. دسگوهاراں نیز که خود را بخشی از جنبش جنین، زند، آجویی با مختصات سرزمینی و تاریخی ملت بلوچ می‌داند، باور دارد که مبارزه ما برای برابری و حقوق ملی، اتنیکی، زبانی و جنسی/جنسیتی جدا از آرمان فلسطین برای رهایی از اشغال و استعمار نیست. ما بر همبستگی بین‌المللی برای پایان جنگ‌افروزی اسرائیل پای می‌فشریم و معتقدیم کوشندگان زن زندگی آزادی در سراسر دنیا نباید از هیچ اقدامی برای توقف فوری بمباران و نسل‌کشی کوتاهی کنند. دسگوهاراں خود را همراه و همنورد آن‌ها می‌داند.

به راستی که قلمرو فلسطین بسیار گسترده‌تر از جغرافیای آن است.

مبارزه هم‌جهانان و هم‌سرنوشتان ادامه دارد تا رهایی.

پیروز باد مقاومت فلسطین.

 

٭ناجی العلی کاریکاتوریست شهیر فلسطینی و خالق حنظله است که در سال ۱۹۸۷ در لندن ترور شد.

** نقاشی از هبه زقوت، تصویرگر آرمان فلسطین است که چند روز پیش در بمباران غزه به همراه دو فرزندش کشته شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)