طبق گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مهرماه سال جاری ۵۴ زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند. در این میان تعدادی از زندانیان سیاسی کرد و بلوچ نیز به دار آویخته شدند.
در روزهای گذشته کمپین‌هایی علیه اعدام، بیش از پیش فعال شده‌اند یه به راه افتاده‌اند. «کمپین هزار کامنت علیه اعدام» یکی از کمپین‌هایی است که به تازگی در فیس بوک به راه افتاده است. در توضیح این صفحه فیس بوکی آمده است:

ما جمعی از فعالان مدنی کردستان برای اعلام مخالفت با مجازات اعدام اقدام بە راه‌اندازی کمپین «هزار کامنت علیه اعدام » در صفحات فیسبوکی مسئولان بلندپایە‌ی جمهوری اسلامی ایران، به ویژە صفحات رئیس جمهور، حسن روحانی و وزیر امورخارجە، محمد جواد ظریف کرده‌ایم.

کامنت‌ها بە طور مستمر و بدون توجە بە ربط موضوع زیر هر پست جدیدی کە توسط آنها در فیس‌بوک قرار می‌گیرد نوشتە خواهد شد. این کامنت‌ها کاملا منطقی و به دور از ادبیات خشونت آمیز و ناسزا گویی خواهند بود.

تلاش این کمپین بر این است تا با جلب نظر کاربران فیس بوک تعداد کامنت‌ها در هر پست را بە هزار برساند. بدون شک این امر تنها با پشتوانەی منطق و آرامش میسر خواهد بود.

از اعضای کمپین تقاضا می‌شود کە در صورت مشاهدەی کامنت نویسی‌های توهین‌آمیز علیه خود، از پاسخ بە آنها خودداری کردە و کاملا به آنها بی‌توجه باشید. برگ برندە ما منطق و آرامش ماست.

توجە داشتە باشید کە صفحات این افراد توسط مقامات دیگر کشورها مشاهدە و مطالعە می‌شود. علاوە بر این خود مسولان نظام هم این صفحات را رصد می‌کنند. پس ما عملا تریبونی فراگیر برای اعلام مخالفت خود با مجازات اعدام و دفاع از حق حیات داریم.
———————————————————
نکات در خور توجە:
۱- لطفا بە یاد داشتە باشید کەاین کمپین طولانی مدت و طاقت فرساست. باید بر پرهیز از خشونت مصر بودە و بدانیم کە باید صبور باشیم. یک شبە معجزەای نخواهد شد. در واقع ما فقط صدایمان را میرسانیم.

۲- پستگذاری تنها برای ادمینها مقدور است چراکە هدف از ایجاد این گروه اطلاع رسانی و بروز کردن پستهای جدید مقامات و ارائەی کامنتهای پیشنهادی است. بە علت تراکم اعضا چنانچە پستگذاری برای همە آزاد باشد، اطلاع رسانی و بروز کردن کمپین مختل خواهد شد. لطفا پیشاپیش پوزش مارا بپذیرید.

۳- بدیهیست اعضای کمپین در درج کامنت (خشونت پرهیز) کاملا آزادند. کامنتهای پیشنهادی فقط برای دوستانی است کە مایل بە استفادە از آنها باشند.

۴- لطفا کامنتهای پیشنهادی خود را در اختیار ادمینها بگذارید. پس از اطمینان از محتوای خشونت پرهیز ممکن است بە عنوان کامنت پیشنهادی روز ( بستە بە تعداد و تراکم کامنتها) قرار گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)