بیانیۀ مطبوعاتی «روتس فور ایکویتی» (Roots for Equity) و «جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» (Pakistan Kissan Mazdoor Tehreek (PKMT)) در مورد اعتراضات سراسری جاری علیه تورم فلج‌کننده در پاکستان که توسط «اتحادیۀ بین‌المللی پیکار خلق‌ها» (ILPS) به اشتراک گذاشته شده است.

 

بیانیۀ مطبوعاتی ۴ سپتامبر ۲۰۲۳ | «روتس فور ایکویتی» و «جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» (PKMT)

 

«جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» و «روتس فور ایکویتی» قویاً و قاطعانه اعتراض خود را نسبت به سقوط شدید اقتصادی که ملت ما را درگیر کرده است، ابراز می‌کنند. «جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» برای اعتراض سراسری یک روزه در ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، علیه تورم فلج‌کنندۀ جاری فراخوانی اعلام کرد. تظاهرات در شیکارپور، خیرپور، قوتکی، هری‌پور، دیر زیرین، مانسهره، ساهیوال، راجان‌پور انجام می‌شد و کنفرانس‌های مطبوعاتی در پیشاور، مولتان و کراچی برگزار می‌شدند.

«جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» نمایندۀ منافع دهقانان و کارگران کوچک و بی زمین است و به شدت سیاست‌های نظام سرمایه‌داری و امپریالیستی جهانی را رد می‌کند. ما در برابر «صندوق بین‌المللی پول» (IMF)، «سازمان تجارت جهانی» (WTO) و توافق‌های آنها، از جمله سیاست‌های «اقدامات و موافقت‌نامه‌های بهداشتی و گیاه‌بهداشتی» (SPS) و [مجموعه دستورالعمل‌ها و توصیه‌های تولید و ایمنی مواد غذایی کمیسیون موسوم به. م] «کودِکس آلیمنتاریوس» (Codex Alimentarius) که کارگران و کشاورزان کوچک و بی‌زمین را در اعماق گرسنگی، فقر، بیکاری و تورم روزافزون غوطه‌ور کرده‌اند، متحد هستیم.

امروزه کشاورزان مجبور به ترک زمین‌های خود شده‌اند، کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و تعداد سرسام‌آوری از کارگران معیشت خود را از دست می‌دهند. در نظام سرکوبگر پدرسالار، زنان کشاورز و کارگر بار مضاعف وخامت اقتصادی، گرسنگی، فقر و استثمار اجتماعی را تحمل می‌کنند. قیمت‌های سرسام‌آور مواد غذایی و کالاها، به ویژه قبض‌های تصاعدی برق، جمعیت کارگر پاکستان را به لبۀ پرتگاه سوق داده و جوامع روستایی را مجبور به مهاجرت به مراکز شهری و خارج از کشور کرده است، که اغلب حتی به قیمت زندان یا از دست دادن جان به ابزارهای غیرقانونی متوسل می‌شوند. این بحران باعث ایجاد مشکلات اجتماعی شدید و وخامت اوضاع نظم و قانون در کشور شده است.

در حالی که امور مشروط‌شده به «صندوق بین‌المللی پول» منجر به فلاکت شدید در زندگی اکثریت قریب به اتفاق توده‌های پاکستانی شده که از بی‌کرامتی ناشی از فقر و بیکاری رنج می‌برند، طبقۀ نخبگان کشور به نام منافع دولتی هزینه‌های مجانی برق، نفت، گاز و هزینه‌های نامشروع را بر خزانۀ ملی تحمیل می‌کند.

ما قاطعانه افزایش نرخ‌های مطلوبیت دولت را در واکنش به بحران اقتصادی فعلی رد می‌کنیم و طرح‌های پیشنهادی بی‌اساس و غیرقابل قبول برای وضع کردن این هزینه‌ها را به شدت محکوم می‌کنیم. ما از دولت می‌خواهیم که به جای تحمیل بار اضافی بر مردم، مالیات کشاورزی را بر مالکان بیش از ۵۰ جریب زمین، به ویژه اقلیت نخبگان فئودال، و همچنین اجبار به مالیات بر املاک و مستغلات، اعمال کند.

وخامت اوضاع مستلزم تغییر فوری به سمت سیاست‌های طرفدار مردم است که سیاست‌های مؤسسات مالی بین‌المللی را به عنوان مقصران اصلی این بحران در کنار منافع نهان متعلق به نخبگان حاکم محلی رد می‌کند.

«جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» قاطعانه سیاست‌های نئولیبرالی را که اصلاحاتی ذاتاً ضددهقانی و ضدکارگری است رد می‌کند و باور دارد که چنین اقداماتی با رفاه و حاکمیت بخش‌های به حاشیه رانده‌شدۀ جامعه و ملت ما در تضاد است. زمین، دام و منابع طبیعی کشور ما با همدستی نخبگان محلی به قدرت‌های امپریالیستی تسلیم می‌شود و ما را در برابر امپریالیسم درمانده می‌کند.

«جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» از دولت می‌خواهد که بی‌درنگ تمام سیاست‌های سرمایه‌داری، فئودالی و امپریالیستی و شرایط «صندوق بین‌المللی پول» را کنار بگذارد. این شرایط به واسطۀ وام‌هایی که نخبگان برای تجملات خود به دنبال آن هستند، شکل گرفته است. دولت ملزم است که منافع شهروندان خود را بر منافع کشورهای امپریالیستی و شرکت‌های چندملیتی ترجیح دهد. گام‌های فوری باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای کارگران و دهقانان در کنار برنامۀ بازتوزیع عادلانه و منصفانۀ زمین برداشته شود. یارانه‌ها باید به بخش کشاورزی و نهاده‌های کشاورزی، به ویژه برق، بنزین و سایر محصولات ضروری گسترش داده شود تا برای طبقۀ کارگر ملت ما آسودگی خاطر به همراه بیاورد.

 

منتشر شده توسط: «جنبش کارگران و کشاورزان پاکستان» و «روتس فور ایکویتی»

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)