انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد

 
به مناسبت ۱۳ آبان ۵۸،سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(انقلاب دوم)!!؟!!
شعر از خودم(اگر شعر باشد).
عنوان:
 
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد
——————————-
انقلاب شد،دفع افسد به فاسد شد.
آن فاسد افسد،افسد فاسد تر شد!
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
بازار سازمان و گروه،باند و حزب داغ شد.
یکی خلق مسلمان،یکی توده مردم،
دیگری مجاهد خلق شد.
آخرلامر،حزب جمهور یکه تاز میدان شد!
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
جنگ احزاب شد،خانه احزاب بپا شد.
قانون نظارت شد.
در نظارت استصواب شد!
خودی ها بی خودی،آن بی خودی هم نخودی
فرقه انصار حزب الله شد!
بین راست وچپ جنگ اصلاحات شد.
اصلاح چانه ازبالا،فشار از پائین شد!
راست چپ،چپ راست شد.
عاقبت حزب ولایت فقیه سواربر مردم شد.
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
اقلیت اکثریت،اکثریت اقلیت
انقلاب شرکت سهامی خاص شد!
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
بین چپ وراست جنگ شد.
اصلاحات شد!
نان آزادی دو تیکه شد،
بر سر نان اضافه دعوا شد،
آزادی نان خواص،عوام خام شد!
انقلاب  دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
روزه ،حج و نماز تعطیل
مصلحت این چنین بود
لیک شنود و ترور آزاد شد!
انقلاب دوم شد، دفع افسد به فاسد شد
انقلاب شد،اما حفظ نظام واجب شد،
ریا،تملق،پاچه خواری نقاب دین شد
جهل معتبر،فضل محکوم شد.
انقلاب  دوم شد،انقلاب اول بر باد شد!
 محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)۱۳آبان ۹۲
توضیح :
دفع افسد به فاسد یک اصطلاح حوزوی بوده و  در حوزه های  علمیه تدریس می شود.معنای آن این  است که برای جلوگیری وممانعت از یک مفسده بزرگ ،انجام یک مفسده کوچک اشکالی ندارد واین عمل  حلال بوده و گناه محسوب نمی شود.وچون روحانیت درانقلاب سکان دار مدیریت شد،با همین استراتژی از باب باصطلاح مصلحت،هرکاری که خواست کردواز این توبره هر چه خواست بیرون درآورد،حتی اگر قتل وآدم ربایی و اتهام بهتون باشد…تا آنجا که خمینی گفت:حفظ نظام ولو به ترک نمازه و روزه از اوجب واجبات است. وهم ایشان تصرف سفارت آمریکا در تهران را انقلاب دوم نامید.توخود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)