عباس معروفی در بطن زمانه شیر تو شیر چنان مورد استقبال تبعیدیان قرار گرفت که خودش هم باورش نمی شد.

جمع قابل توجهی از تبعیدیان او را به عنوان یک قهرمان ملی پذیرفتند و به عنوان یک آزادیخواه بارها بزرگ داشتند. اما هیچ یک از این تبعیدیان که درمیانشان افراد پاک و پاکدل هم کم نبود از خودش نپرسید عباس معروفی براستی که بود و چرا و چگونه معروف شد؟

معروفی در یکی از مصاحبه های پر از دغل و دروغش می گویدسال ۱۳۶۶ دوستم عبدالحی شماسی آمد سراغم گفت: «می‌توانی تالار رودکی را راه بیندازی؟ می‌توانی موسیقی را فعال کنی؟» گفتم: «اگر اختیار تام داشته باشم معلوم است که می‌توانم
هیچکس (ازجمله مسعود نقره کار) از او نپرسید که در اوج اختناق و بگیر و ببندهای نیمه دهه شصت این عبدالحی شماسی که بود که صاف سراغ تو آمد و تالار رودکی را به تو پیشکش کرد؟ چرا به تو پیشکش کرد و به کس دیگری نکرد؟ اصلا خودش که بود و کدام مقام سیاسی و امنیتی بود که آنقدر قدرت و نفوذ داشت که چنین بذل و بخشش هایی را بکند؟

من و بسیاری کسان که معروفی و شماسی و جمعی دیگر از حزب اللهی های آنزمان دانشکده هنرهای دراماتیک را می شناسیم, می دانیم که این دو با همکاران حزب اللهی دیگرشان در انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ به دانشکده حمله کردند, آن را بستند و دانشکده را دودستی به سپاه تحویل دادند و زمینه دستگیری دانشجویان انقلابی را فراهم کردند.

او جای دیگری میگوید که در زمان باز بودن دانشگاهها با سعید سلطانپور به چایخانه میرفته و چای میخورده .” این درحالیست که به شهادت تمام کسانی که معروفی حزب اللهی آن زمان را می شناسند او چنان نفرتی از سلطانپور و کمال رفعت صفایی داشته که اصلا قصد دستگیری آنها را داشته!

دروغ های عباس معروفی اندازه ندارد. او واقعیت آنزمان ها را کاملا برعکس نموده و به خوانندگان ساده دل ارائه داده:
سایت آخرین خبربدون ذکر هیچگونه منبعی مینویسد: “در تابستان خونین سال ۶۰ هیات دبیران کانون نویسندگان از او ماموریت ویژه و البته خطرناکی می‌خواهد. ساختمان کانون نویسندگان پلمپ شده و تمام اسناد نویسندگان در داخل ساختمان است. یک چهره جوان و ناشناخته لازم است تا پلمپ را بشکند و اسناد را خارج کند و خیلی‌ها را نجات بدهد. ماموریتی که عباس معروفی عهده‌دار می‌شود.”
اینهم یک نمونه دیگر از قلب واقعیت است که نشان می دهد تا چه اندازه خواننده را ابله فرض نموده.

پرسش این است که عباس معروفی کدام موقعیت را داشته که چنین مهمی را انجام داده؟ آنها که کانون را پلمب کرده بودند یک مامور آنجا نکاشته بودند که اوضاع را بپاید؟! تازه قبل از پلمب نمی توانستند اسناد آن را وارسی کنند و آنچه را می خواهند بردارند؟ وقتی هم که پلمب شکسته شد باز متوجه نشدند و پیگیری نکردند؟!

در اوج بگیر و ببندها چرا کسی معروفی را نگرفته و گذاشته که او سر فرصت پلمب را بشکند و ساعتها در داخل کانون بگردد و اسناد را جمع و بار وانت بار کند و ببرد؟ عباس معروفی پشتش به کجا گرم بوده که می دانسته دستگیر نمی شود؟

یادمان باشد که صحبت از دهه وحشت شصت است که همه جا در اشغال مزدوران و جاسوسان حکومت بود.

ما او را آن زمانها عباس فالانژمی نامیدیم.

این شمه ای از دروغ های اوست. بعدها به اتکای سابقه درخشان حزب اللهی امتیاز نشریه گردون به او داده شد. بعد از توقیف این نشریه او که مدعی بود به شلاق و اعدام محکوم شده به طور قانونی و راحت به آلمان رفت.

کتابهایش هم برخلاف ادعاها و هوچیگری هایش و بازار گرمی های دوستدارانش سانسور و توقیف نبود. آیت الله رئیسی یا آیت الله اعدام از دوستداران گردون و سمفونی مردگان بود.

 

 

(ساختمان دانشکده هنرهای دراماتیک که زمان انقلاب فرهنگی مورد حمله عباس معروفی و دوستان حزب اللهی به قول خودش “اسلامی نویس” اش قرار گرفت)

 

 

در زیر چند منبع در همین زمینه:

  • مجید بهشتی درمورد عباس معروفیفیس بوک

  • صفحه فیسبوک “مجید بهشتی” کارگردان تاتر و سینما , همدوره عباس معروفی در دانشکده هنرهای دراماتیک و شاهد حمله او و انجمن اسلامی درجریان انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاهها)

  • https://www.facebook.com/profile/1204687847/search/?q=%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C

  • عباس معروفی تاجر است” هژیر پلاسچیفیسبوک

https://www.facebook.com/profile/1204687847/search/?q=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%20&locale=fa_IR

 

https://archive.org/stream/20201208_20201208_2113/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_djvu.txt

سه سناریوی سیاسی عباس معروفی در یک سال گذشته!: بهرام رحمانی ضمیمهجشنواره برلین و نقش هنرمندان و نویسندگانبهرام رحمانی– یکم آوریل ۲۰۰۴

وقتی یک عباس معروف می‌شود

https://www.balatarin.com/permlink/2022/9/11/5861213

– مراسم سینه و زنجیر زنی برای عباس معروفی

– عباس معروفی شاگرد مغازه بابا بود،ظالم اسلامی دراماتیک شد وسمفونی مردگان برلین (YouTube)

 

–http://www.lajvar.se/1399/09/16/106840/

 

-https://ketabnak.com/book/107864/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86

کتاب سمفونی های یک شارلاتان

-https://avanabook.com/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86/

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)