به کوشش ناخدا حمید احمدی

روایت دوم-محمد ژندی
میز مسول روزنامه بسوی آینده ارگان حزب توده ایران

از سری فیلم های مستند موضوغی و رویدادی از ایران قرن بیستم
۱۲۸۴-۱۳۷۹/ ۱۹۰۵-۲۰۰۰

منبع : آرشیوبرنامه تاریخ شفاهی ویدیویی از ایزان قرن بیستم شامل ۱۲۰۰ ساعب فیلم از کفت و کوهای تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی با ۱۳۰ روای ایرانی

از چهار نسل در طول ۳۷ سال کار داوطلبانه انفرادی

Video Oral History Program of 20th century-Iran

۱۹۰۵-۲۰۰۰

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)