“براساس اصل شخصي بودن مجازاتها، هركس را مي توان فقط به دليل اعمالي كه خود انجام داده مجازات كرد. اما اصول حاكم بر قبيله مي گويد به ازاي افرادي كه از تو كشته اند، از قبيله دشمن بكش. تاسف بار است كه در قرن بيست ويك دولتي پيدا مي شود كه قواعد قبيله اي پيشاتمدن را اجرا و به ان افتخار مي كند.
شادی صدر حقوقدان در مقاله کوتاهی به موضوع قتل ١٦ زندانی بلوچ توسط حکومت ایران در انتقام ترور مرزبانان ایرانی می پردازد و نوک کمان انتقاد خود را به افرادی نشانه می رود که از این رفتار حکومت دفاع می کنند.”

دولت ايران، به انتقام ترور سربازان مرزبان، ١٦ زنداني بلوچ را به قتل مي رساند. كاري كه كاملا خلاف اصل شخصي بودن جرائم و مجازاتها، كه يكي از اصولي است كه دنياي متمدن را از دنياي قبيله اي جدا مي كند است. براساس اصل شخصي بودن مجازاتها، هركس را مي توان فقط به دليل اعمالي كه خود انجام داده مجازات كرد. ١٦ بلوچي كه توسط مقامات قضايي جمهوري اسلامي به قتل رسيده اند، اتهامشان هرچه بوده، دخالتي در قتل مرزبانان نداشته اند زيرا در زمان قتل در زندان بوده اند. اما اصول حاكم بر قبيله مي گويد به ازاي افرادي كه از تو كشته شده اند، از قبيله دشمن بكش. تاسف بار است كه در قرن بيست ويك دولتي پيدا مي شود كه قواعد قبيله اي پيشاتمدن را اجرا و به ان افتخار مي كند. اما تاسف بارتر اين است كه در همين قرن و در همين فيس بوك قرن بيست و يكم، ايراني هايي پيدا مي شوند كه از اين قتل قبيله اي دفاع مي كنند و ان ١٦ نفر را مستحق مرگ مي دانند؛ ١٦ نفري كه نه مانند زنداني، كه به مثابه اسير گنجي، در دوران جنگهاي قبيله اي با انها رفتار شد. وقتي هنوز در همين فهرست فيس بوكي ‘مثلا دوستان’ من كساني پيدا مي شوند كه دوست دارند قواعد پيش از تمدن بر زندگي شان حكمفرمايي كند، فردا كه براساس همين قواعد، دوست و اشنا و فاميل خودشان را، به محض پيدا شدن فرصتي، سر بريدند، نبايد گلايه كنند. قانون جان در برابر جان وقتي قرار است بين دو قبيله دشمن اجرا شود، استثنا نمي شناسد! انتقام و خونريزي نيز، وقتي بيفتيم به توجيه كردنش، ديگر حد و مرز نمي شناسد و روزي كه خيلي دور نيست، يقه خودمان را هم خواهد گرفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)