“براساس اصل شخصی بودن مجازاتها، هرکس را می توان فقط به دلیل اعمالی که خود انجام داده مجازات کرد. اما اصول حاکم بر قبیله می گوید به ازای افرادی که از تو کشته اند، از قبیله دشمن بکش. تاسف بار است که در قرن بیست ویک دولتی پیدا می شود که قواعد قبیله ای پیشاتمدن را اجرا و به ان افتخار می کند.
شادی صدر حقوقدان در مقاله کوتاهی به موضوع قتل ١۶ زندانی بلوچ توسط حکومت ایران در انتقام ترور مرزبانان ایرانی می پردازد و نوک کمان انتقاد خود را به افرادی نشانه می رود که از این رفتار حکومت دفاع می کنند.”

دولت ایران، به انتقام ترور سربازان مرزبان، ١۶ زندانی بلوچ را به قتل می رساند. کاری که کاملا خلاف اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها، که یکی از اصولی است که دنیای متمدن را از دنیای قبیله ای جدا می کند است. براساس اصل شخصی بودن مجازاتها، هرکس را می توان فقط به دلیل اعمالی که خود انجام داده مجازات کرد. ١۶ بلوچی که توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند، اتهامشان هرچه بوده، دخالتی در قتل مرزبانان نداشته اند زیرا در زمان قتل در زندان بوده اند. اما اصول حاکم بر قبیله می گوید به ازای افرادی که از تو کشته شده اند، از قبیله دشمن بکش. تاسف بار است که در قرن بیست ویک دولتی پیدا می شود که قواعد قبیله ای پیشاتمدن را اجرا و به ان افتخار می کند. اما تاسف بارتر این است که در همین قرن و در همین فیس بوک قرن بیست و یکم، ایرانی هایی پیدا می شوند که از این قتل قبیله ای دفاع می کنند و ان ١۶ نفر را مستحق مرگ می دانند؛ ١۶ نفری که نه مانند زندانی، که به مثابه اسیر گنجی، در دوران جنگهای قبیله ای با انها رفتار شد. وقتی هنوز در همین فهرست فیس بوکی ‘مثلا دوستان’ من کسانی پیدا می شوند که دوست دارند قواعد پیش از تمدن بر زندگی شان حکمفرمایی کند، فردا که براساس همین قواعد، دوست و اشنا و فامیل خودشان را، به محض پیدا شدن فرصتی، سر بریدند، نباید گلایه کنند. قانون جان در برابر جان وقتی قرار است بین دو قبیله دشمن اجرا شود، استثنا نمی شناسد! انتقام و خونریزی نیز، وقتی بیفتیم به توجیه کردنش، دیگر حد و مرز نمی شناسد و روزی که خیلی دور نیست، یقه خودمان را هم خواهد گرفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)