من با آب زمزم هم پاک نمی‌شوم؛‌ ابراز ندامت حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین از کشتار زندانیان سیاسی

حسین مرتضوی زنجانی رئیس  زندان اوین در سال‌های ۱۳۶۷ با پذیرش مسئولیت خود می‌گوید: «من با آب زمزم هم پاک نمی‌شوم». او همچنین از روی برگرداندن از حکومت جمهوری اسلامی می‌گوید.

حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان اوین در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ در روزهای اخیر با حضور در یک کلاب‌هاوس، اقدام به افشای اسراری درباره وضعیت زندان‌ها در آن مقطع و همچنین اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ کرده است.

مشاهده کلیپ کلاب‌هاوس

حسین مرتضوی زنجانی طی اظهاراتی مانند منتظری جانشین خمینی، با محکوم کردن اعدام‌ها در سال ۶۷ آن را جنایت نامید. وی اظهار داشت: انجام این اعدام‌ها تلاشی برای خلاصی جمهوری اسلامی از مسئله زندان در زمان زنده بودن خمینی بود. به گفته مرتضوی خمینی و سایر سران حکومت با انجام اعدام‌ها قصد داشتند صورت مسئله وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی را پاک کنند تا دیگر مخالفی در داخل کشور نباشد.

من با آب زمزم هم پاک نمی‌شوم

حسین مرتضوی زنجانی رئیس وقت زندان اوین در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ با پذیرش مسئولیت خود گفت « من با آب زمزم هم پاک نمی‌شوم». او همچنین از روی برگرداندن از حکومت جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت نه جمهوریت و نه اسلامیت نظام کنونی را قبول ندارد.

رئیسی از اعضای هیئت مرگ بود

مرتضوی ضمن تکذیب مسئولیت در فرایند محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ، مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده و همچنین فرایند اعدام‌ها را با هیئت تشکیل شده در آن مقطع دانست. یکی از اعضای هیئت به اصطلاح مرگ در آن سال‌ها رئیسی است. حسین مرتضوی زنجانی در این رابطه ادامه داد در جلسه‌ای که برای این موضوع تشکیل شده بود من مخالفت خود را اعلام کرده بودم.

رئیس وقت زندان اوین در زمان قتل‌عام زندانیان سیاسی، حمل جنازه افراد اعدام شده با کامیون برای انتقال به بیرون از زندان و دفن افراد در خاوران را نیز تایید کرد.

حسین مرتضوی زنجانی با تایید وجود شکنجه در آن زمان، به صورت تلویحی همچنین صدور احکامی برای رفع بکارت از زنان جوان قبل از اعدام را نیز تایید کرد.

حسین مرتضوی زنجانی در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ مسئولیت‌های مهم مختلفی در مدیریت زندان‌های جمهوری اسلامی از جمله ریاست زندان گوهردشت و زندان اوین را برعهده داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)