یک موضوع مهم اعتراضات دانشجویان در دانشگاهها علیه تبعیض جنسیتی است. زیر فشار این اعتراضات مقامات رژیم ناگزیر در جایی چون مشهد با طرح خنده دار جداسازی جنسیتی “ساعتی” جلو آمده اند تا بلکه به این شکل آخرین سنگر برای اجرای سیاست اسلامی کردن دانشگاهها را برای خود حفظ کنند. طرحی که با تمسخر و اعتراض دانشجویان روبرو شده است. زیر همین فشارها نیز شهیندخت مولاوردی معاون روحانی در امور زنان و خانواده! در خصوص تفکیک جنسیتی در برخی مراکز! به این حقیقت اعتراف میکند که الان واقعیت های حاکم بر جامعه نشان میدهد که بحث تفکیک جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده هاست! واقعا کشف بزرگی است!!!.

این اعترافات بطور واقعی اعلام شکست رژیم اسلامی در برپایی دیوار آپارتاید جنسی در دانشگاه ها و در سطح جامعه است. این سخنان یک عقب نشینی بزرگ و نشانگر رشد جنبش رهایی زن در جامعه است. مولاوردی میگوید: “زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته مورد علاقه اش پذیرفته نمی شود و در مقابل پسری با رتبه پائین تر در بهترین رشته پذیرفته می شود، موجب می شود جوانان ما مایوس و سرخورده باشند و حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحث مذهب نسبت دهند و طبیعتاً نتیجه این موضوع در جامعه دین گریزی و دین ستیزی در نسل جوان را در پی دارد”.

این سخنان در عین حال نشانگر ترس مقامات حکومت اسلامی از رشد جنبش قوی خلاصی فرهنگی و زیر پا گذاشتن قوانین ارتجاعی اسلامی توسط جوانان و کل جامعه و به قول خودشان دین گریزی در نسل جوان است. اینها همه نشانگر زیر پا گذاشتن قوانینی است که یک رکن مهم ستم کشی زن در جامعه ایران است.

مهمتر اینکه این سخنان بطور واقعی نشانگر مخمصه ایست که دولت روحانی و حکومت اسلامی در آن قرار دارد. از همین رو می بینیم که از یکسو گشت های آمرین به معروف و طرح های حجاب و عفافشان به راه انداخته اند و تقابل با این قشون کشی ها و تقابل با “حجاب اجباری” یک عرصه مهم کشاکش مردم با رژیم اسلامی است، از سویی دیگر زیر فشار جامعه بحث از این میکنند که “عفاف مهم است نه حجاب”.

یا بطور مثال از یکسو طرحهای جداسازی جنسیتی شان در دانشگاهها و در هر جا که دستشان میرسد، به راه است، از سویی دیگر مقامات دست اندر کار حکومتی از جمله مولاوردی یکی دیگر از خواهر زینب های حکومت اسلامی ناگزیر بر عقب بودن چنین طرحهایی از تفکر جامعه اعتراض میکند. در چنین تنگنایی همه اینها همچنین یک موضوع مهم کشاکش ها  ونزاعهای درون حکومتی است. به عبارت روشنتر این بن بستی است که دولت روحانی و حکومت اسلامی در آن قرار دارد.

صحبت های مولاوردی نیز بخشی از همین داستان است که بیش از هر چیز بیانگراستیصال رژیم اسلامی در قبال جنبش قدرتمند رهایی زن و زنان و مردان معترض در جامعه  است. جنبشی که بطور واقعی کوتاه شدن دست مذهب از زندگی جامعه، لغو حجاب اجباری و فروپاشیدن دیوارهای آپارتاید جنسی، از جمله ارکان مهم آنست. جنبشی که با سازمان یافتن صف آن و با ابراز وجودش در قامت تشکلها و نهادهای دفاع از حقوق زن و نیز با جلو آمدن صفی از رهبران سرشناس و رادیکال، میتواند وزن و جایگاه واقعی خود را در جنبش اعتراضی جامعه پیدا کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)