(مهندسی آینده)

در اینفوگراف های زیر قیمت اقلام در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی (آینده) قیمت این اقلام در سال ۱۴۰۴ در چهار سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی دیده می شود:

 

 

تمام وعده های ابراهیم رئیسی

 

زندگی و سوابق سیاسی ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی ناموفق ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. بالاترین رشد سالانه نقدینگی در دولت رئیسی اتفاق خواهد افتاد و دولتش نخواهد توانست آن را مهار کند. بالاترین رشد سالانه قیمت مسکن در دولت رئیسی اتفاق افتاده و خواهد افتاد و او نتوانسته و نخواهد توانست قیمت مسکن را کنترل کند. بالاترین رشد اجاره خانه در دولت رئیسی اتفاق خواهد افتاد و او نخواهد توانست قیمت اجاره را کنترل کند. بالاترین جهش نرخ دلار در دولت او اتفاق افتاده و خواهد افتاد و او نخواهد توانست قیمت دلار را کنترل کند. بالاترین رکود اقتصادی در رئیسی اتفاق خواهد افتاد و او نخواهد توانست رکود را کنترل کند. بیشترین طلاق سالانه تاریخ جمهوری اسلامی در در زمان ابراهیم رئیسی اتفاق خواهد افتاد و ابراهیم رئیسی با هفتصد هزار طلاق طی چهار سال دولتش رکورد خواهد زد، که حدود بیست و پنج درصد طلاق ها در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. بالاترین تورم ها و احیاناً ابرتورم ها در دولت رئیسی اتفاق خواهد افتاد و دولت او نمی تواند آن را مهار کند. بالاترین جهش قیمت خودرو در دولت رئیسی اتفاق خواهد افتاد و دولتش نخواهد توانست قیمت خودرو را کنترل کند. در اینفوگراف های فوق قیمت اقلام یا ارزش شاخص در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی (آینده) قیمت این اقلام در سال ۱۴۰۴ در چهار سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی دیده می شود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)