نمودار فوق وضعیت سربازی اجباری در خاورمیانه از نظر اجباری-اختیاری بودن و نیز مدت زمان آن در صورت اجباری بودن را نشان می‌دهد.

۵۵% کشورهای خاورمیانه خدمت سربازی اجباری ندارند، این کشورها عبارتند از، لبنان، عراق، افغانستان، عربستان، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، یمن، عمان، اردن و قطر

۲۵% کشورهای خاورمیانه خدمت اجباری بیش از ۱۸ ماه خدمت دارند. این کشورها عبارتند از ایران، سوریه، مصر، اسراییل و لیبی

۱۵% کشورهای خاورمیانه خدمت اجباری کمتر از ۱۸ ماه دارند. کشورهای ترکیه، تونس

۵% کشورها خاورمیانه خدمت وظیفه غیر رزمی و بدون سلاح دارند. کشور الجزایر

 پی‌نوشت: منظور از خاورمیانه در نمودار و آمارهای فوق خاورمیانه بزرگ می‌باشد که شمال آفریقا را نیز در بر می‌گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)