کارنامه ۸ سال دولت‌ روحانی از ۱۳۹۲ تا  ۱۴۰۰ – اینفوگرافیک

حسن روحانی ناموفق ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است. بالاترین رشد نقدینگی در دولت روحانی اتفاق افتاد و دولتش نتوانست آن را مهار کند. بالاترین رشد قیمت مسکن در دولت روحانی اتفاق افتاد و او نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند. بالاترین رشد اجاره خانه در دولت روحانی اتفاق افتاد و او نتوانست قیمت اجاره را کنترل کند. بالاترین جهش نرخ دلار در دولت اتفاق افتاد و او نتوانست قیمت دلار را کنترل کند، واقعیت اینست جهش نرخ دلار دوبار در دولت روحانی اتفاق افتاد. بالاترین رکود اقتصادی در دولت روحانی اتفاق افتاد و او نتوانست رکود را کنترل کند. بیشترین طلاق تاریخ جمهوری اسلامی در در زمان حسن روحانی اتفاق افتاد و حسن روحانی با یک میلیون و چهارصد هزار طلاق طی هشت سال دولتش رکود زد، که حدود چهل درصد طلاق ها در تاریخ جمهوری اسلامی است. بالاترین تورم ها در دولت روحانی اتفاق افتاد و دولت او نتوانست آن را مهار کند. بالاترین جهش قیمت خودرو در دولت روحانی اتفاق افتاد و دولتش نتوانست قیمت خودرو را کنترل کند. 

 

روند تغییرات قیمت شیر در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

روند تغییرات قیمتی خودرو در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

 

روند تغییرات قیمتی طلا و ارز در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

روند تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی و دارایی‌ها در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

روند تغییرات قیمتی خوار و بار در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

روند تغییرات قیمتی اقلام گوشتی در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

روند تغییرات قیمتی سبزی و صیفی در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

روند تغییرات قیمتی لبنیات در طول ۸ سال دولت‌ حسن روحانی

کارنامه  ۸ سال دولت‌ روحانی در کاهش مصرف سرانه کالاهای اساسی

کارنامه  ۸ سال دولت‌ روحانی در حوزه اجتماعی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)