علیه عادی شدن این جنایت بی‌مثال می‌نویسیم و فریاد می‌زنیم
۲۹ فروردین – تهران

https://t.me/s/SarKhatism

 

عفو بین‌الملل با انتشار متنی برای “اقدام فوری” علیه مسموم‌ کردن دانش‌آموزان عمدتاً دختر ایرانی خواهان آن شده که همگان این نامه را به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور ارسال کنند.
در این نامه درباره حقوق تحصیل، سلامت و زندگی میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در ایران ابراز نگرانی شده و حملات شیمیایی مداومی که عامدانه مدارس دخترانه را در سراسر کشور هدف قرار می‌دهند، “کارزاری بسیار هماهنگ و سازماندهی‌شده” توصیف شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)