مرتضی کیوان، مردی که شب به سلام آفتاب رفت – در بیست و هفتم مهرماه سال سی و سه ، شاعر انقلابی مرتضی کیوان – تنها غیر نظامی دسته اول اعدامی های سازمان نظامی حزب توده – به همراه نه نفر یاران افسرش در ماجراهای پس از کودتای بیست و هشت مرداد سال سی و دو به جوخه اعدام سپرده شدند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)