اتحاد کارگران انقلابی ایران: یاسمین پهلوی در واکنش نسبت به سخنان حامد اسماعیلیون در مورد دادخواهی برای خانواده مجاهدین اعدام شده در پخش زنده اینستاگرامی، نوشت: «چرا باید وقت صرف دادخواهی خانواده های مجاهدین شود. فکر می کنم حامد اسماعیلیون باید تمرکز را روی قربانیان انقلاب مهسا امینی بگذارد.»

اینکه یاسمین پهلوی به خاطر عقیده اش مبنی بر مشروطه سلطنتی و مخالفتش با مجاهدین خلق، حق دادخواهی جانباختگان این جریان را به رسمیت نمی شناسد، دقیقا همان روش برخوردی است که بازجو و شکنجه گر تواب پرور، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، خبرگزاری تسنیم وابسته به مافیای سپاه، آخوندهای مرتجع و تاریک اندیش ولایی و همه مستبدین و مرتجعینی صورت می دهند که عقیده را بر جان آدمی و بر حق حیات انسان های دارای عقاید مختلف ارحج می دانند. فاشیسم راست افراطی سلطنت طلب با فاشیسم مذهبی حاکم خویشاوند است و حزب اللهی و شاه الهی فرق شان این است که یکی به نام دین و مذهب و رهبر سلب حق می کند، آن دیگری به نام شاه و نژاد و میهن

 مشروط کردن حق دادخواهی از سوی یاسمین پهلوی با آن شعار مرگ بر سه مفسد، «ملا،چپی، مجاهد» که قبلا داده را کنار هم بگذارید، جای تردیدی نمی ماند که او و هم اندیشانش اگر دست شان به قدرت برسد، مثل خمینی و اعوان و انصارش صغیر و کبیر را از دم تیغ خواهند گذارند. فرق شان این است که خمینی تا وقتی دستش به قدرت نرسیده بود وانمود می کرد که «مارکسیست ها هم در ابراز عقیده آزادند». و مدعی بود که بعد از انقلاب به عنوان یک طلبه به قم می رود. اما یاسمین پهلوی هنوز دستش به قدرت نرسیده، حق دادخواهی را برای خانواده های جریانی که مخالف اوست به رسمیت نمی شناسد. بی دلیل نیست که درست همراستا و هم موضع با یاسمین پهلوی، خبرگزاری تسنیم وابسته به مافیای سپاه ، حامد اسماعیلیون را به خاطر تاکید بر خصلت عمومی دادخواهی و از جمله برای مجاهدین «وکیل مدافع منافقین» نامید.

البته روشن است که هدف از تاکیدات این یادداشت دفاع از سیاست های مجاهدین، سیاست های حامد اسماعیلیون، انواع گروههای سلطنت طلب و غیره نیست. اسماعیلیون با وارد شدن در ائتلاف با جماعتی که از همین امروز حق دادخواهی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده را به رسمیت نمی شناسند، نشان داده است که تاکیداتش اعتباری ندارد؛ زیرا خود را در خدمت قوام و قدرت جریانی قرار داده است که دادخواهی را مشروط می خواهد. بخش فاشیستی تر این جریان که یاسمین پهلوی سعی می کند آن را نمایندگی کند، اخیرا پرویز ثابتی دژخیم خود را هم رونمایی کرده اند. اینها دست شان به قدرت برسد، مثل خلخالی جنایتکار و به همان روش او که فرماندهان ساواک و هویدا را بدون محاکمه علنی در دادگاه صالحه با برخورداری از وکیل مدافع، در پشت بام مدرسه رفاه تیرباران کرد، فعالین چپ و وابستگان مجاهدین را هم از دم تیغ خواهند گذراند. جالب است که مجاهدین خلق با آن که فرقه اند و برای رسیدن به قدرت به قدرت های امپریالیستی آویزانند، این حد از تنگ نظری در مورد دادخواهی جانباختگان دهه شصت و شصت و هفت ندارند. و دادخواهی را برای وابستگان خود مشروط نمی کنند. چیزی که یاسمین پهلوی و سایر فاشیست های سلطنت طلب مدافع نظرش نمی فهمند این است که اعتبار حق حیات انسان قائم به ذات است نه مشروط به عقیده و نظر. جان هر انسانی عزیز است و حذف و قید گذاشتن، الویت تراشیدن، تقدم و تاخر قائل شدن برای جریان عمومی دادخواهی،  دشمنی با حق و کرامت انسانی است.

 

دادخواهی به شرط چاقو؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)