بیانیه پژاک درخصوص حلبجه

درحالی از واقعه نسل‌کشی حلبجه یاد می‌کنیم که امسال سال مبارزه و انقلاب در مسیر صیانت از حلبجه‌هاست و نوروز به‌مثابه نماد همان مبارزه شکوهمند تاریخی و معاصرمان جلوه می‌کند. حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) یاد و خاطره شهیدان حلبجه را گرامی‌دارد و مبارزه در مسیر آزادی را گسترش می‌دهد.

بی‌شک واقعه نسل‌کشی حلبجه که در تاریخ ۱۶ مارس ۱۹۸۸ بدست رژیم ستمگر بعث عراق انجام گرفت و طی آن قریب ۵ هزار انسان بی‌گناه به شهادت رسیدند، زخمی ناسور بر پیکره خلق کُرد و لکه ننگی در کارنامه رژیم‌های استبدادی است. حملات شیمیایی به حلبجه بدست رژیم صدام حسین با پشتیبانی برخی کشورهای هژمونی وقت انجام شد. امروز کماکان بعضی از آن قدرت‌های هژمونی به جنگ‌افروزی در کردستان و سیر نسل‌کشی علیه کُردها ادامه می‌دهند و صدام‌های دیگری علیه خلقمان هیولاوار به میان آورده‌اند. هنوز هم همان دول اجازه توقف ارابه جنگ در کردستان را نمی‌دهند.

تازمانی که خلق کُرد با اندیشه و عمل مجدانه تاریخی و معاصر خویش جهت ممانعت از شکل‌گیری انفال‌ها و حلبجه‌های دیگر مبارزاتش را گسترش ندهد، شکل‌گیری حلبجه‌های دیگر همچنان تهدیدمان خواهدکرد. دیروز صدام‌ها و امروز اردوغان‌ها و خامنه‌ای‌ها بزرگترین تهدید‌ها هستند. قطع‌یقین امروز نظام‌های نسل‌کشی حاکم بر چهاربخش کردستان به انحاء مختلف به نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی خلقمان در هر صورت ممکن ادامه می‌دهند. جامعه بین‌المللی نیز دیروز در قبال واقعه دردناک حلبجه و امروز در خصوص جنگ‌های پرمخاطره علیه کُردها سکوت کرده‌اند. حلبجه از یک سو حافظه تلخ قتل‌عام برای خلقمان است و از دیگر سو به مثابه نماد مبارزه، اراده‌مندی، بقای موجودیت و دوباره‌زیستن جلوه می‌کند. نمادبودن حلبجه و کوهستان‌های مأمن مبارزه در کردستان در راه آزادی انسان به هم گره‌خورده‌اند. تنها جایی که بتوان در آن اراده را تقویت نمود، مبارزه را شکل داد و کُرد آزاد را پرورد، کوهستان‌های رفیع میهن‌مان است. نسل‌کشی حلبجه مجدانه اهمیت مبارزات امروز خلق‌کُرد را با تکیه بر نیروی فدایی گریلا یادآور می‌شود. تاریخ و بشریت در این راه، وظیفه سنگینی بر دوش خلق‌کُرد نهاده تا برای خلق‌های تحت ستم، پیشاهنگی نماید.

«حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ضمن محکوم‌کردن واقعه نسل‌کشی حلبجه، خواهان ارائه مناسب‌ترین خدمات لایق به تک‌تک مصدومین بمباران شیمیایی هست که هنوز هم زخم‌های آنها التیام نیافته. ما همیشه برای صیانت از خلق و میهن دمکراتیک‌ و انسان‌دوستمان آماده بوده‌ایم و هستیم. نیروی گریلای ما نیروی فدایی جهت ممانعت از نسل‌کشی‌هایی است که از سوی صدام‌های امروز خلقمان را تهدید می‌نماید. حملات شیمیایی آشکار و بی‌محابای ترکیه علیه نیروهای گریلا و نیز حمله بیوشیمی رژیم ایران به مدارس نمونه‌ها و نشانه‌های بارز همان تهدیدهای عملی هستند. لازم است خلقمان با اهتمام بیش از پیش، به مبارزات خویش ادامه دهد و با ارج‌نهادن به نماد و حافظه زنده حلبجه، با حمایت از نیروی فدایی گریلا و تقویت انقلاب «ژن، ژیان،‌ آزادی» که انقلاب هرچهاربخش کردستان است، راه آزادی خویش را هموار سازد و عاملان و آمران جنایاتی چون نسل‌کشی حلبجه را به سزای اعمالشان برساند. در آستانه نوروز، با یادی لایق و شایسته از حلبجه و شهدایمان، آتش انقلاب را شعله‌ور سازیم.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۱۵ مارس ۲۰۲۳/۲۴ اسفند ۱۴۰۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)